dinsdag, 18. augustus 2009 - 10:01

Routvoet: gaat werkeloosheid laagopgeleiden aanpakken

Den Haag

Uit een onderzoek, in opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin, blijkt dat 58% van de jongeren denkt dat leeftijdsgenoten met een lage of geen opleiding kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Dit zou komen dat geschoolde jongeren de laaggekwalificeerde banen hebben ingenomen.

De vrees dat laagopgeleide jongeren worden weggedrukt op de arbeidsmarkt leeft vooral onder middelbare scholieren en laagopgeleide jongeren zelf. Hoger opgeleide jongeren denken vaker dat er altijd vraag blijft naar laaggekwalificeerde arbeidskrachten. Tweederde van de jongeren gaat er sowieso van uit dat door de huidige economische omstandigheden er minder banen voor jongeren beschikbaar zijn en komen.

In een reactie stelt minister Rouvoet dat het kabinet zich bewust is van de precaire positie van extra kwetsbare jongeren in tijden van crisis. Jaarlijks gaat het in deze categorie om ongeveer 30.000 nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

Rouvoet: 'In het Actieplan Jeugdwerkloosheid zit 40 miljoen euro vanuit Jeugd en Gezin speciaal gericht op deze groep jongeren, die vaak een achtergrond in de jeugdzorg hebben. Daarnaast móet in de regionale convenanten, waarin het Actieplan verder wordt uitgewerkt, helder staan wat partijen specifiek voor de extra kwetsbare jongeren doen. Dit is een harde voorwaarde om er geld aan te geven. We zetten uiteraard stevig in op schoolverlaters die geen baan kunnen vinden en op jongeren die hun baan verliezen'.
Provincie:
Tag(s):