maandag, 5. oktober 2009 - 9:38

Rouvoet bepleit keurmerk ‘gezinsvriendelijke werkgever’

Den Haag

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin gaat de ontwikkeling van een keurmerk voor gezinsvriendelijk werkgeverschap stimuleren. Zo’n keurmerk geeft aan dat een bedrijf of instelling vooroploopt in het realiseren van een optimale balans tussen werk en privé voor zijn werknemers.

Rouvoet maakt dit vandaag bekend tijdens de uitreiking van de Loflist 2009 in het hoofdkantoor van Shell te Den Haag. De Loflist 2009 is een ranglijst van beste werkgevers voor werkende ouders.

Rouvoet roept werkgevers-, werknemers- en sectorale organisaties op samen met hem een keurmerk te ontwikkelen. Naast inhoudelijke ondersteuning is de minister bereid de ontwikkeling van een keurmerk financieel te ondersteunen: “Het gaat mij om de positieve prikkel, niet om bedrijven de maat te nemen.”

Aan de basis van het ontwikkelen van een keurmerk liggen de resultaten van een onderzoek dat Jeugd en Gezin eerder dit jaar presenteerde.

Werkgevers blijken namelijk ervan overtuigd te zijn dat investeringen in gezinsvriendelijkheid zich terugbetalen. Rouvoet: “Zulke maatregelen leveren minder stress voor ouders in de ochtend en namiddag-uren op, en minder ziekteverzuim. Werkgevers krijgen er loyale en gemotiveerde werknemers voor terug.”

Rouvoet wijst erop dat Nederlandse werkgevers al behoorlijk goed scoren in flexibel beleid voor werk en privé-knelpunten: “Maar er is nog veel meer mogelijk. Wat mij betreft moeten we toe naar een situatie waarin flexibiliteit en individuele oplossingen normaal gevonden worden. Een keurmerk kan bijdragen aan een verdere cultuuromslag.”

In Duitsland bestaat al een vergelijkbaar instrument. Daarin spelen onder andere criteria als werktijdenbeleid, werkomgeving, managementcompetenties en de inrichting van de arbeidsorganisatie een belangrijke rol.

Minister Rouvoet zet zich al langer in voor een betere afstemming tussen gezin en werk. Typerend voor Nederland is dat veel ouders wel meer willen gaan of blijven werken, maar tegelijkertijd ook zelf ruime tijd aan hun kinderen willen kunnen besteden. Creatieve, flexibele oplossingen voor knelpunten tussen werk en gezin voorzien daarom in een grote behoefte.
Provincie:
Tag(s):