woensdag, 25. februari 2009 - 16:53

Ruim 1 miljoen cultuursubsidies in Drenthe

Assen

Bij de eerste subsidieronde voor cultuur werden 68 subsidieaanvragen ingediend en is ruim 1 miljoen euro aan subsidie verleend. Rein Munniksma, gedeputeerde cultuur, maakte woensdag samen met Carin Reinders, voorzitter van de Provinciale Adviescommissie Cultuur, de besluiten bekend. Gedeputeerde Munniksma: “Hiermee kunnen breed in onze provincie tal van culturele activiteiten plaatsvinden. De adviescommissie heeft met kritische blik en constructieve opmerkingen het cultureel belang voor Drenthe goed beoordeeld.�

Voorafgaand aan de vaststelling van de Culturele en Museale Agenda 2009-2012 zijn door veel culturele instellingen subsidieaanvragen ingediend voor de beleidsperiode 2009-2012. Na vaststelling van de agenda op 17 december 2008 zijn de meeste aanvragen voorgelegd aan de breed samengestelde Provinciale Adviescommissie Cultuur. Zij hebben een deskundig en objectief oordeel over de subsidieaanvragen gegeven.

De subsidieaanvragen hebben betrekking op amateurkunstinstellingen muziek, podiumkunstinstellingen, festivals, meerjarige aanvragen en incidentele aanvragen. Het merendeel van de subsidieaanvragen voor 2009 is toegekend. Carin Reinders: “Ik ben onder de indruk van het enthousiasme, het talent, de kwaliteit en de potentie die uit de vele aanvragen spreekt. Wel dagen we instellingen uit om een nog grotere ontwikkelingsslag te maken en meer samenwerking en afstemming te zoeken�.

De adviescommissie acht de zichtbaarheid van de festivals van groot belang. Jan Stam van Kunst en Cultuur Drenthe is verantwoordelijk voor het Festivalcollectief Drenthe: “Er zijn 12 Drentse popfestivals aangesloten bij het collectief. Een goede marketing is daarbij van belang. Daarnaast willen we ook ondersteuning bieden aan de vele vrijwilligers die bij de organisatie van de festivals zijn betrokken�. De subsidieaanvraag van ruim 13.000 euro werd gehonoreerd.
Provincie:
Tag(s):