woensdag, 24. juni 2009 - 22:33

Ruim 2 miljoen voor welzijnsaccommodaties

Breda

Het college wil dit jaar ruim 2 miljoen euro beschikbaar stellen voor de verbetering van verschillende buurt- en gemeenschapshuizen. Het geld wordt besteed aan bouwkundige aanpassingen om te voldoen aan hogere eisen van wet- en regelgeving, veiligheid en toegankelijkheid, hygiëne van sanitaire ruimten en om functionele verbeteringen aan te brengen.

Een groot aantal verzoeken die in het verleden in portefeuille zijn gehouden kan nu definitief worden afgewikkeld. Zo worden de toiletgroepen in het Spoorhuis, Doelen 36, Beemdentil, Meidoorn, Overakker en Vianden, Liesbos en Geeren-Noord helemaal gerenoveerd. Met die renovatie is een investering gemoeid van circa € 860.000.

In enkele accommodaties, waaronder Vianden, Doelen 36 en Overakker, investeert de gemeente in energiebesparende maatregelen, namelijk het aanbrengen dubbele beglazing, en in De Koe en Belcrum komen ventilatiesystemen.

Ook is in het plan een bedrag van € 500.000 opgenomen voor cofinanciering van het Wijkimpulsplan Haagse Beemden.

Verder zijn in het bestedingsvoorstel verschillende aanvragen gehonoreerd die de functionaliteit van accommodaties vergroten. Voorbeelden zijn het realiseren van een jongerenruimte, geluidsisolerende vouwwand en een inpandig magazijn in Vianden, het aanbrengen van een vouwwand in het Spoorhuis en de aanpassing van een jongerenruimte in de Poelewei tot een multifunctionele ruimte.

Ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid voor mindervaliden komen er in buurthuis Driesprong automatische schuifdeuren. Daarnaast krijgt Vianden een scootmobielstalling.
Als het gaat om veiligheid investeert de gemeente in de Meidoorn, de Loper en ’t Kraaienest in camerabewaking, alarmering en buitenverlichting.
Provincie:
Tag(s):