donderdag, 1. januari 2009 - 21:29

Ruim 30 zaken behandeld door supersnelrechter

Amsterdam

In de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam zullen zo’n 35 personen zich vrijdag 2 of maandag 5 januari moeten verantwoorden voor de supersnelrechter. Supersnelrecht betekent dat verdachten binnen de termijn van de inverzekeringstelling worden berecht. Deze groep wordt voor de supersnelrechter gebracht in verband met zaken als openlijk geweld en vernielingen tijdens de jaarwisseling. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekend gemaakt.

Daarnaast zullen nog ongeveer 60 tot 70 personen binnenkort voor de snelrechter moeten verschijnen. Snelrecht houdt in dat de verdachte die na inverzekeringstelling in bewaring wordt gesteld, binnen de bewaringstermijn van veertien dagen voor de politierechter moet verschijnen. Nog niet alle zaken zijn beoordeeld dus dat aantal kan nog veranderen, zegt het OM.

Feiten van geringere ernst of feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis gevorderd kan worden zijn niet geschikt om via supersnelrecht of gewoon snelrecht te worden afgedaan. Tijdens de jaarwisseling hebben ongeveer 90 personen die door de politie zijn aangehouden een transactie aangeboden gekregen in de vorm van een geldboete of taakstraf of een dagvaarding uitgereikt gekregen voor een themazitting.

Het College van procureurs-generaal heeft de strafvorderingrichtlijn voor veel voorkomende gevallen van geweld tijdelijk aangepast zodat de officier van justitie hogere straffen kan eisen in strafzaken die voortkomen uit de jaarwisseling. Dat betekent dat de officier hogere geldboetes, hogere taakstraffen en vaker en hogere gevangenisstraffen zal eisen. Afgesproken is dat de eis in alle zaken van rond de jaarwisseling ongeveer 75% hoger zal zijn dan anders. Dat geldt bijvoorbeeld als er sprake is van openlijk geweld tegen goederen zoals het ingooien van ruiten of het omver trekken van een verkeersbord. Is er sprake van geweld tegen een politieambtenaar, een hulpverlener of een andere functionaris als een buschauffeur of een gemeenteambtenaar, dan zal de strafmaat, die al sinds enige tijd met 100% verhoogd is, met nog eens 50% extra worden verhoogd. In de praktijk betekent dit dat de strafeis in geval van geweld tegen functionarissen tijdens deze jaarwisseling ongeveer twee maal hoger is dan normaal.

Met de toepassing van het lik-op-stuk-beleid én met de hogere strafeisen wil het OM het signaal afgeven dat gewelddadig gedrag zoals tijdens de afgelopen jaarwisseling door sommigen werd vertoond niet wordt getolereerd en direct wordt afgestraft.
Provincie:
Tag(s):