maandag, 19. januari 2009 - 20:52

Ruim 6 ton aan ten onrechte uitgekeerde uitkeringen opgespoord

Almere

Het team Handhaving doet onderzoek naar de rechtmatigheid van de bijstandsuitkeringen: zij zorgen ervoor dat alleen mensen die er recht op hebben, een uitkering ontvangen. Het team bestaat uit bijzonder controleurs en sociaal rechercheurs. In dit bericht wordt verslag gedaan van de onderzoeken die van 1 oktober tot en met 31 december 2008 zijn ingesteld en wat de resultaten daarvan zijn.

Nieuwe aanvragen
Bij de 552 afgehandelde nieuwe aanvragen is in 137 gevallen een huisbezoek ingesteld. In 57 gevallen is geadviseerd de uitkeringaanvraag af te wijzen, in 47 gevallen is de uitkeringsaanvraag buiten behandeling gesteld en in 0 gevallen is de aanvraag ingetrokken.

Tips en signalen
In 45 gevallen is een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een tip over vermoedelijke fraude. Daarvan is in 4 gevallen de uitkering beëindigd of herzien en in 11 gevallen wordt door de Sociale Recherche Flevoland nader onderzoek ingesteld.

Inlichtingenbureau
Het Inlichtingenbureau koppelt gegevens vanuit diverse bestanden met elkaar en kan daaruit mogelijke fraudesignalen signaleren. Er zijn 298 signalen uit het Inlichtingenbureau onderzocht. Uit deze onderzoeken zijn 3 uitkeringen beëindigd. In 36 gevallen vindt terugvordering van de uitkering plaats.

Sociale Recherche Flevoland (SRF)
De SRF werkt voor de Flevolandse gemeenten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad en Almere. De SRF heeft regionaal 11 onderzoeken naar een gezamenlijke huishouding ingesteld.

Daarnaast zijn 4 onderzoeken ingesteld naar werkzaamheden waarbij sprake was van zwarte inkomsten. Eenmaal werd onderzoek gedaan naar vermogen, materieel dan wel financieel, dat boven het vrij te laten vermogen lag. Er zijn 9 onderzoeken ingesteld naar werkzaamheden waarbij sprake was van witte inkomsten. Daarnaast zijn 6 onderzoeken ingesteld naar andere zaken dan die hierboven genoemd zijn.

In totaal heeft de SRF in deze periode een fraudebedrag van
€ 613203,94- aan ten onrechte uitgekeerde uitkeringen opgespoord. De ten onrechte genoten uitkering zal worden terug- en ingevorderd. Door de opsporing wordt verdere fraude door de betreffende klanten voorkomen, waardoor uitkeringsgelden worden bespaard.
Provincie:
Tag(s):