donderdag, 12. maart 2009 - 15:50

Ruim één miljoen euro aan nalatenschappen voor RUG

Groningen

In de eerste weken van 2009 heeft het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen twee nalatenschappen mogen ontvangen, die gezamenlijk ruim één miljoen euro bedragen.

Naar de wens van de erflaters zullen de nalatenschappen ten goede komen aan onderwijs en onderzoek aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en aan het Eric Bleumink Fonds, dat beurzen verstrekt aan talentvolle studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden.

Alumni en relaties van de Rijksuniversiteit Groningen blijken steeds vaker bereid om bijzonder onderzoek en onderwijs financieel te steunen. Een recente wervingscampagne onder alumni bracht 88.234 euro op. Bijna tweeduizend alumni maakten een donatie over, waaronder meerdere meerjarige machtigingen en enkele notariële schenkingen.

De opbrengsten van de campagne zullen onder meer ten goede komen aan het Eric Bleumink Fonds, het Willem Barentsz Pool Instituut voor onderzoek aan de polen en het Qumran Instituut, dat onderzoek verricht aan de Dode Zeerollen.
Provincie:
Tag(s):