woensdag, 12. augustus 2009 - 17:22

Ruim drie ton aan uitkeringsfraude opgespoord

Zwolle

De sociale recherche van de gemeente Zwolle heeft afgelopen kwartaal in totaal voor € 332.922,- aan uitkeringsfraude opgespoord. Dit heeft de gemeente woensdag 12 augustus laten weten.

Negen uitkeringen zijn stopgezet omdat de woonsituatie onjuist bleek. Bestandskoppeling bracht aan het licht dat verschillende Zwollenaren naast hun uitkering inkomen uit werk ontvingen. Zij fraudeerden voor totaal € 61.176-. Vier personen verzwegen hun detentie en moeten een bedrag van ruim € 500,- terugbetalen.

Fraudeurs vallen vroeg of laat door de mand. Een 54-jarige vrouw had gedurende tien jaar een bijstandsuitkering, maar verzweeg dat zij samenwoonde met haar 40-jarige man. Haar partner had inkomsten uit werk en WW-uitkeringen. Hij liet zich bij diverse adressen inschrijven en maakte gebruik van postadressen. Tegen beide personen is proces verbaal opgemaakt. Zij moeten het ten onrechte ontvangen bedrag van ruim € 142.000,- terugbetalen. De bijstandsuitkering is beëindigd.

Ook de dochter van de vrouw mag waarschijnlijk op de blaren zitten. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat ook zij fraudeerde. Van UWV ontving zij een uitkering, maar zij verzweeg dat zij weer samenwoonde met haar partner. Het onderzoek door UWV is nog gaande. De uitkering wordt van de dochter en haar partner teruggevorderd.

Een 62-jarige vrouw bleek vermogen te verzwijgen voor de sociale dienst. Zij ontving een erfenis, maar had dit niet gemeld. Ook een 70-jarige plaatsgenoot ontving bijstand, maar verzweeg dat hij een huis bezat in het buitenland. Van zowel de vrouw als de man wordt een bedrag van bijna € 25.000,- teruggevorderd. Ook is proces-verbaal opgemaakt.

Een 28-jarige vrouw en een 37-jarige man worden verdacht van uitkeringsfraude over de periode van drie jaar. De vrouw kreeg bijstand, maar gaf niet door dat haar ex-vriend bij haar woonde. Bijna € 23.000 wordt van het tweetal teruggevorderd. Daarnaast is er tegen de twee proces-verbaal opgemaakt.

Ook een 26-jarige vrouw ontving bijstand en bleek al ruim een half jaar samen te wonen met haar ex-man, die bovendien een eigen inkomen had. De uitkering is beëindigd. Het stel moet een bedrag van € 8.634,- terugbetalen en mag zich voor de rechter verantwoorden.

Een 23-jarige vrouw ontving sinds twee jaar een uitkering, maar verzuimde door te geven dat zij regelmatig grote geldbedragen ontving van een man voor wie zij werkzaamheden verrichte. Tevens verzweeg zij dat ze samenwoonde. De uitkering is inmiddels beëindigd. Een bedrag van ruim € 23.000,- wordt teruggevorderd. Tegen beiden is proces-verbaal opgemaakt.

Een 48-jarige vrouw uit Zwolle bleek samen te wonen met een 61-jarige man. De vrouw ontving een uitkering van de gemeente Zwolle, terwijl de man een uitkering kreeg van de gemeente Hardenberg. De man had daarnaast inkomsten uit zijn autohandel. Zowel de woonsituatie als de autohandel werden verzwegen voor beide gemeenten. Het stel moet in totaal € 30.000,- terugbetalen. Tegen beide personen is ook proces-verbaal opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):