maandag, 9. februari 2009 - 9:42

Ruim duizend doden door griep

Groningen

In de eerste vier weken van dit jaar lag het aantal sterfgevallen onder ouderen ruim duizend hoger dan in voorgaande jaren. Deze hogere sterfte is veroorzaakt door een combinatie van kou en griep. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

In de eerste vier weken van 2009 overleden 7,2 duizend 80-plussers. Dat waren er ruim duizend meer dan gemiddeld in deze periode. De hoge sterfte is toe te schrijven aan een combinatie van kou en griep, die vooral onder ouderen veel slachtoffers eiste. De eerste weken van 2009 waren de koudste sinds twaalf jaar. Het aantal griepgevallen was in deze periode veel hoger dan in voorgaande jaren.

Ook zonder griep is het sterfterisico in koude perioden beduidend hoger dan in de zomermaanden. Met het dalen van de temperatuur in de eerste weken van dit jaar nam het aantal sterfgevallen onder ouderen fors toe. In de tweede week van 2009 bereikte de gemiddelde maximum dagtemperatuur in De Bilt met -0,3 oC de laagste waarde in zes jaar. Het wekelijks aantal overleden 80-plussers lag in deze week ruim 500 hoger dan in de zomer van vorig jaar. In de derde week van januari was het iets minder koud, maar zette de griepepidemie door.

In de derde week van 2009 was het aantal sterfgevallen onder 80-plussers circa 40 procent hoger dan gemiddeld. Een dergelijke piek wordt vrijwel altijd bereikt bij een combinatie van kou en griep. De vorige keer dat deze combinatie zich voordeed was in februari/maart 2005. Ook toen was sprake van een griepepidemie en een gemiddelde maximumdagtemperatuur nabij het vriespunt.
Provincie:
Tag(s):