vrijdag, 9. oktober 2009 - 15:18

Ruim half miljard voor lokaal klimaatbeleid

Den Haag

Provincies, gemeenten en waterschappen steken ruim 500 miljoen euro in lokaal klimaatbeleid. Dat staat in het Groen Akkoord, dat vertegenwoordigers van de bestuurslagen maandag ondertekenen met minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vrijdag laten weten.

De lokale initiatieven zijn van groot belang om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De aard en omvang van de initiatieven lopen uiteen. Zo zijn er gemeenten die hun straatverlichting vervangen door duurzame lampen. Ook zijn er lokale subsidies voor zonnepanelen, groendaken en isolatieprojecten. Met het Groen Akkoord laten de verschillende overheden zien dat zij zich inzetten voor een sterkere economie en een beter klimaat.

De ondertekening van het Groen Akkoord vindt plaats op maandag 12 oktober in de CBS Beatrixschool in Den Haag. Peter Smit (wethouder Den Haag), Wouter de Jong (gedeputeerde provincie Utrecht) en Patrick Poelmann (dijkgraaf Stichtse Rijnlanden) zullen namens de bestuurslagen hun handtekening plaatsen op de groene kaart van Nederland. Leerlingen van de Beatrixschool zullen de bestuurders interviewen.

500 miljoen
Aan het Groen Akkoord nemen 59 gemeenten deel voor in totaal 294 miljoen euro. Acht provincies investeren samen ruim 145 miljoen euro. Elf waterschappen participeren voor in totaal ruim 68 miljoen euro. Het Groen Akkoord komt boven op de duurzame investeringen die het kabinet afgelopen april aankondigde in het kader van de crisisaanpak.
Provincie:
Tag(s):