woensdag, 15. juli 2009 - 19:01

Ruiming vliegtuigbom Vlissingen 16 september

Vlissingen

De vliegtuigbom die eind juni 2009 is gevonden tijdens graafwerkzaamheden voor de kustversterking wordt onschadelijk gemaakt op woensdag 16 september 2009. De onschadelijk gemaakte bom zal worden afgevoerd en op zee worden vernietigd.

Het gaat om een Amerikaanse vliegtuigbom van 1000 LBS GP (General Purpose= bom voor algemeen gebruik). De bom is direct na de vondst veilig afgedekt en zijn beschermende maatregelingen genomen. Het werkterrein was al met een hekwerk afgesloten.

De reden om de bom te laten liggen is omdat het onderzoek op het werkterrein nog een aantal weken duurt en er een kans bestaat dat er nog meer zware explosieven worden aangetroffen.

De gemeente wil zorg dragen voor een goed gecoördineerde operatie.
Schervengevarenzone van 500 meter. Voor de dag dat de bom onschadelijk wordt gemaakt, is de gemeente met alle betrokken
partijen een draaiboek aan het opstellen. Hierin wordt grote aandacht besteed aan de veiligheid voor de directe omgeving van de bom. Er moet namelijk altijd rekening gehouden worden met een mogelijke detonatie van de bom.

De zogenaamde schervengevarenzone bij een mogelijke ontploffing wordt verkleind door verschillende maatregelen. Voor deze bom is de schervengevarenzone een gebied van 500 meter rondom de bom. Het is noodzakelijk om deze zone te ontruimen.

De eigenaren of hun vertegenwoordigers van de panden die binnen de
schervengevarenzone liggen zijn op 13 juli 2009 geïnformeerd.

Tijdens de onderzoekswerkzaamheden is ook Duits oefenmateriaal gevonden dat werd gebruikt om gasmaskers te testen in bunkerruimten. Vanwege de (chemische) samenstelling zal dit materiaal als hoog chemisch afval worden afgevoerd.
Provincie:
Tag(s):