maandag, 26. januari 2009 - 14:07

RWS komt met 'beloning' van 500.000 euro over de brug

Den Haag

De komende jaren renoveert Rijkswaterstaat (RWS) een groot aantal stalen bruggen. RWS is daarom op zoek naar slimme ideeën om deze bruggen te kunnen renoveren met zo min mogelijk verkeershinder. Het beste idee wint 500.000 euro. Dit heeft RWS maandag 26 januari bekendgemaakt.

Een innovatieprijs als deze is een beproefd middel voor RWS om samen met de markt tot nieuwe ideeën en werkwijzen te komen. Nederland heeft in het hoofdwegennet een groot aantal bruggen. Om ook in de toekomst vlot en veilig van A naar B te kunnen reizen, moet in de komende jaren een groot aantal vaste stalen bruggen worden versterkt en gerenoveerd.

Hoogsterkte Beton (HSB)
Bij recente renovaties bleek een nieuw ontwikkelde werkwijze technisch goed. Toch gaat RWS op zoek naar een methode die minder verkeershinder tot gevolg heeft.
De nieuw ontwikkelde techniek, Hoogsterkte Beton (HSB), is recent toegepast bij de renovatie van twee stalen bruggen, te weten de A16 Moerdijkbrug (in 2008) en de A27 Brug bij Hagestein.

Veel verkeershinder
Hierbij wordt de asfaltlaag van de brug verwijderd, waarna de staalconstructie wordt gerepareerd. Dit is een techniek met een duurzaam resultaat. Wel is de uitvoering is complex en ondervindt de weggebruiker veel hinder tijdens de werkzaamheden. HSB is namelijk arbeidsintensief. Ook mogen er nauwelijks trillingen tijdens de verwerking in het brugdeel zijn waardoor een compleet brugdeel moet worden afgesloten tijdens de renovatie.

Innovatieprijs
De innovatieprijs is bedoeld om de markt te stimuleren met nieuwe methoden voor de renovatie te komen. Daarbij kunnen ideeën ingediend worden in drie richtingen:
1. Een manier waarop sneller met HSB kan worden gewerkt;
2. Een geheel nieuwe technologie om een stalen brug te versterken;
3. Een verkeerskundige oplossing, waardoor het verkeer minder last heeft van langdurige werkzaamheden aan een brug.

De ideeën kunnen tot 10 april ingediend worden. Deelnemen aan de prijsvraag staat open voor ’een ieder’, met uitzondering van juryleden en bedrijven en/of organisaties waarvoor zij werken.

Jury
Een jury zal de inzendingen beoordelen. De jury, onder voorzitterschap van mevrouw J. van Nieuwenhoven, bestaat uit:
Dhr. E. Brinkman (Bouwend Nederland)
Mevr. A. Jorritsma (Schuttevaer)
Dhr. T. Hendriks (ANWB)
Dhr. E. Horvat (Technische Universiteit Delft)
Dhr. E. Nijpels (ONRI: brancheorganisatie voor ingenieur- en adviesbureaus)
Dhr. P. Rietveld (Vrije Universiteit)
Dhr. A. Toet (Koninklijk Nederlands Vervoer)

RWS organiseert twee informatiebijeenkomsten in Utrecht op woensdag 11 februari van 19 – 21 uur en op donderdag 12 februari van 10 tot 12 uur. Meer informatie over deze innovatieprijs vindt u op www.wegennaardetoekomst.nl/prijsvraag
Provincie:
Tag(s):