woensdag, 27. mei 2009 - 15:13

RWS meet draagkracht wegen met 80 km/h

Groningen

Woensdag 27 en donderdag 28 mei test Rijkswaterstaat de zogenoemde High Speed Deflectometer (HSD) uit Denemarken. Een HSD is een grote vrachtwagen met een hightech meetsysteem waarmee de draagkracht van een weg wordt gemeten.

Wereldwijd zijn slechts twee van deze vrachtwagens operationeel; in Denemarken en in Engeland. De HSD meet in totaal 600 kilometer rijksweg in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Hindervrije meetmethode
DE HSD is een unieke meetmethode, die kan worden uitgevoerd zonder hinder voor het verkeer. Een draagkrachtmeting vereist nu nog dat de weg deels wordt afgesloten, met alle hinder van dien.

De HSD rijdt met een snelheid van 80 km/uur over de weg en meet met behulp van lasertechniek hoeveel de weg doorbuigt terwijl hij er overheen rijdt. Een wegafsluiting is daardoor niet meer nodig.

Samenwerking
Rijkswaterstaat werkt voor deze proef samen met de Danish Road Institute (DRI) en Greenwood Engineering, respectievelijk eigenaar en bouwer van het meetsysteem. Rijkswaterstaat wil inzicht krijgen in de gebruikte meetmethode en de bruikbaarheid ervan op Nederlandse rijkswegen.

De Deense collega’s op hun beurt zijn zeer geïnteresseerd in de draagkracht van secundaire (=gerecyclede) materialen als wegfunderingen, zoals bouwpuin en gerecycled asfalt. Die worden in Nederland veelvuldig toegepast, maar in Denemarken is daar nog niet zoveel ervaring mee opgedaan.

Resultaten
Als de techniek werkt zoals verwacht, kan Rijkswaterstaat met deze methode zwakke plekken in de weg opsporen. Om te kunnen bepalen of de metingen voldoende nauwkeurig zijn, worden steekproefsgewijs metingen overgedaan met behulp van de huidige meetmethode.

Dat gebeurt zoveel mogelijk in de zomerperiode om hinder te beperken. De diverse metingen worden naast elkaar gelegd en geanalyseerd. De resultaten zijn naar verwachting in oktober of november beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):