woensdag, 2. december 2009 - 20:13

Samen veilig het nieuwe jaar in

Regio

Voor en tijdens en na de jaarwisseling 2009-2010 werken gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld, de politie van district Zuidwest Drenthe, brandweer ZuidWest en de UMCG ambulancezorg intensief samen om te komen tot een veilige en feestelijke jaarwisseling voor hun inwoners.

Nieuw is dat de ambulancezorg dit jaar voor het eerst aansluit bij de vooroverleggen zodat er onderling nog meer afstemming is. De aanpak kenmerkt zich door een gezamenlijk voorbereiding, onderlinge afspraken, consequente handhaving en het achteraf op daders verhalen van veroorzaakte schade.

Met deze gestructureerde aanpak verwachten de partijen een grotere bijdrage te leveren aan een zo feestelijk en veilig mogelijke jaarwisseling. De vijf burgemeesters van de betrokken gemeenten realiseren zich dat een honderd procent schadevrije jaarwisseling haast niet mogelijk is:

Burgemeester Jan Broertjes van Midden Drenthe: ‘Mijn collegaburgemeesters Westmaas, Snijders, Koetje, Slagman en ik zien in deze gezamenlijke aanpak vooral voordelen Met deze samenwerking geven we aan dat veiligheid voorop staat voor al onze inwoners. We merken helaas een trend dat sommige inwoners die 364 dagen een brave burger zijn, tijdens de jaarwisseling alle remmen losgooien. Vaak en vooral ten koste van anderen. Incidenten komen dan ook soms uit onverwachte hoek.

Een gestructureerde aanpak van alle hulpverleners kan mogelijk antwoord geven op dit gedrag. Een incidentloze jaarwisseling is misschien een utopie, maar we moeten er wel naar streven.

Rondom de jaarwisseling wordt waar mogelijk preventief en tijdens incidenten samengewerkt. Vanuit de politie is de aanpak ook sterk gericht op het identificeren en opsporen van daders. Daardoor kan niet alleen een snelle strafrechtelijke afhandeling in gang worden gezet maar ook schade worden verhaald. De gemeenten gaan in alle gevallen aangebrachte schade op daders verhalen. Geweld tegen hulpverleners wordt
nergens getolereerd.

De vijf gemeenten informeren hun inwoners over onder andere de samenwerking en regelgeving door publicaties op hun website en gemeentelijke pagina’s in diverse huisaan- huisbladen. Iedere berichtgeving wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het logo ‘Samen veilig het nieuwe jaar in’. Bij onder meer vuurwerkverkooppunten, bibliotheken, dorpshuizen hangen de gemeenten posters op waarop bezoekers geattendeerd wordenop de samenwerking en wat inwoners zelf kunnen doen om de jaarwisseling veilig te houden.
Provincie:
Tag(s):