maandag, 6. juli 2009 - 17:33

Samenscholingsverbod in drie buurten onmiddellijk van kracht

Vlissingen

Burgemeester Dijkstra van Vlissingen heeft maandagochtend een samenscholingsverbod van kracht laten gaan voor drie buurten: Bossenburgh, Scheldestraat en omgeving en het deel van het Middengebied rondom de Hercules Segherslaan.

In deze drie buurten is de overlast de laatste tijd zo erg toegenomen, dat inmiddels gesproken kan worden van een veiligheidsprobleem. Intimidatie, bedreigingen en asociaal gedrag zorgen momenteel in deze drie wijken voor een ernstige inbreuk op het woongenot en aantasting van de openbare orde. Dit vraagt om een hardere aanpak.

De gemeente, politie, openbaar ministerie en l’escaut woonservice werken samen om effectief in te grijpen in de buurten. De eerste stappen zijn inmiddels genomen. Bekende probleemveroorzakers worden dwingend uitgenodigd om binnenkort op het stadhuis te verschijnen, waar de burgemeester hen een laatste waarschuwing zal geven. Indien daarna noodzakelijk zullen de veroorzakers van overlast mogelijk uit huis geplaatst worden.

Het Jeugd Interventie Team zit bovenop een aantal groepen jongeren die overlast veroorzaken. Jongeren die bij herhaling overlast geven worden direct met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester. Jongeren die in de buurten overlast plegen krijgen een thuisbezoek van de jeugdagent en algemeen maatschappelijk werk. In dit gesprek worden de ouders extra gewezen op de problemen die hun kind veroorzaakt. Ook verkeersovertredingen en overlast door rondscheurende scooters en auto’s worden streng aangepakt.

De gemeente, het openbaar ministerie en de politie vinden de situatie zo ernstig dat zij het pakket aan maatregelen willen uitbreiden met een samenscholingsverbod. De burgemeester heeft besloten dat het samenscholingsverbod vandaag, 6 juli 2009, direct van kracht gaat. Dit is mogelijk op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente.

Het samenscholingsverbod dient om de openbare orde te waarborgen, criminaliteit terug te dringen en de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. Het verbod is gericht op de mensen die in de buurten overlast veroorzaken. Hierbij valt te denken aan schelden, roekeloos rijden met scooters of auto’s, vernielen, hinderen en intimideren van voorbijgangers.

Vanzelfsprekend valt crimineel gedrag ook onder overlast. Bijvoorbeeld auto-inbraken, overvallen, woninginbraken en straatroof.

Het samenscholingsverbod houdt in dat het niet is toegestaan met meer dan drie mensen bij elkaar te staan. De politie beoordeelt of daarbij overlast of verstoring van de openbare orde dreigt. De politie zal bij overtreding van het verbod aanhoudingen verrichten.

Het samenscholingsverbod geldt in de volgende gebieden:
• de gehele wijk Bossenburgh, omsloten door de Bossenburghweg, Sloeweg, Nieuwe Zuidbeekseweg en de Vlissingse watergang;

• de Scheldestraat en de aangrenzende straten (Verkuijl Quakkelaarstraat, Bouwen Ewoutstraat, Clijverstraat, Kasteelstraat en Glacisstraat);

• het gedeelte van de wijk Middengebied, omsloten door de Hercules Segherslaan, Bloemenlaan, Irislaan en Vincent van Goghlaan.

Het samenscholingsverbod is onmiddellijk van kracht en duurt tot 1 oktober 2009. Het is mogelijk dat het verbod daarna nog wordt verlengd. Het samenscholingsverbod is gepubliceerd op Vlissingen.nl en ligt ter inzage in het stadhuis.
Provincie:
Tag(s):