dinsdag, 3. maart 2009 - 18:08

Samenscholingsverbod in Veldhuizen A verlengd

Ede

Het samenscholingsverbod in de Edese wijk Veldhuizen A wordt verlengd met zes maanden. Dat heeft burgemeester Cees van der Knaap in overleg met de politie besloten. Met de maatregel blijft het niet toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer personen bij elkaar te staan.

Het samenscholingsverbod richt zich specifiek op jongeren die in het gebied overlast veroorzaken of zich schuldig maken aan criminaliteit. De politie beoordeelt of daarbij overlast of verstoring van de openbare orde dreigt en zal bij overtreding aanhoudingen verrichten.

De maatregel is gebaseerd op artikel 2.1.1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening en is een extra handvat om de openbare orde te blijven waarborgen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven.

De situatie in de wijk is de afgelopen maanden verbeterd. Verlenging van het samenscholingsverbod is noodzakelijk om de resultaten van de intensieve aanpak tot nu toe te waarborgen. Deze intensieve aanpak van de veiligheid in het gebied wordt vanzelfsprekend voortgezet. Dat betekent - naast politie- en cameratoezicht - een uitgebreid programma dat zich richt op het bieden van hulp, ondersteuning en perspectief voor jongeren, maar ook hun gezinnen.

Het gebied waarin het samenscholingsverbod van kracht is, wordt omsloten door:
· noordelijke zijde: N 224;
· oostelijke zijde: Proosdijerveldweg;
· zuidelijke zijde: Veenderweg;
· westelijke zijde: Singel Clingendaal/Annadaal, Slotlaan, Nienhof, Singel Binnenhof.

Dit gebied kan aangepast worden als blijkt dat de overlast zich verplaatst naar andere gebieden.

Het verlengde samenscholingsverbod is van kracht vanaf vrijdag 6 maart 2009 - voor de duur van zes maanden - tot 6 september 2009 of tot het moment dat het besluit wordt ingetrokken.

Het besluit tot verlenging van het samenscholingsverbod is te vinden op de website van de gemeente Ede en ligt ter inzage in het gemeentelijk infomatiecentrum De Doelen.
Provincie:
Tag(s):