woensdag, 14. oktober 2009 - 21:25

Sancties voor particuliere beveiligingsbranche

Den Haag

De dienst Justis van het ministerie van Justitie is gestart met het opleggen van de bestuurlijke boetes aan particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, die zich niet aan de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) houden. Dit heeft het ministerie van Justitie woendag laten weten.

Justis
Justis is belast met het toezicht op deze organisaties en kan sancties opleggen bij overtredingen van de Wpbr. De bestuurlijke boetes kunnen oplopen tot een bedrag van € 11.250.

Justis is een van de bestuursorganen die de bevoegdheid hebben om aan een persoon of bedrijf die een bestuursrechtelijk voorschrift heeft overschreden de ‘maatregel’ van een boete op te leggen. Wanneer blijkt dat een vergunninghoudende particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau zich niet aan de wettelijke bepalingen houdt, kan dat leiden tot sancties.

De hoogte van de bestuurlijke boete hangt af van de ernst van de overtreding. Bij het herhaaldelijk overtreden van hetzelfde (en eerder beboete) artikel, wordt het oorspronkelijke boetebedrag verhoogd.
Provincie:
Tag(s):