dinsdag, 23. juni 2009 - 16:36

Schade criminaliteit bedrijfsleven afgenomen

Den Haag

De totale schade als gevolg van diefstal, inbraak, vernieling en geweld in het bedrijfsleven is ongeveer 9% lager dan in 2004. De totale schade wordt voor 2008 geschat op ongeveer 620 miljoen euro.

Het gaat om de schade in de bouw- en de transportsector, de horeca, de detailhandel en de zakelijke dienstverlening. Het percentage bedrijven dat criminaliteit als een probleem ervaart, is in deze sectoren verder afgenomen.

Het sterkst is daar sprake van in de transportsector, van 38% in 2004 naar 25% in 2008. Dit blijkt dinsdag 23 juni uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven die minister Hirsch Ballin van Justitie mede namens minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De tevredenheid over het handelen van de politie is sinds 2004 toegenomen. Ruim de helft (54%) van alle bedrijven die contact hebben gehad met de politie naar aanleiding van een melding of aangifte is hierover tevreden of zeer tevreden.

Echter, in vergelijking met 2007 is de schatting van het aantal diefstallen in de detailhandel met 77% toegenomen. Deze toename concentreert zich bij een beperkte groep bedrijven die al in hoge mate (100 keer of meer) te maken hadden met diefstal, zoals supermarkten, drogisterijen, kledingzaken en bouwmarkten.

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven wordt sinds 2004 jaarlijks gedaan in opdracht van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de monitor staat hoe vaak bedrijven het slachtoffer zijn geworden van criminaliteit. Ook geeft het onderzoek inzicht in de preventieve maatregelen die bedrijven nemen en in de tevredenheid van bedrijven over de interventies van de politie.

Van alle bedrijven in de sectoren detailhandel en horeca kreeg in 2008 respectievelijk 46% en 44% te maken met één of meerdere vormen van criminaliteit. In de transportsector was dit 31% van de bedrijven, in de bouw 25% en in de zakelijke dienstverlening 23%. In alle sectoren is hiermee sprake van een aanzienlijke vermindering ten opzichte van 2004.

De tevredenheid over het optreden van de politie is sinds 2008 toegenomen. In de detailhandel (59% tevreden), de horeca (60%), de bouw (50%) en de transportsector (50%) is sprake van een significante stijging.

Veruit de meeste bedrijven zijn zich terdege bewust van de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit: 73% van de onderzochte bedrijven neemt preventieve maatregelen.

Meestal gaat het om het inzetten van technische middelen, zoals het plaatsen van (extra) alarmen en extra sloten. Van de bedrijven die aan projecten deelnemen, neemt 25% aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit is meer dan in 2004 (16%).

Reactie EVO en TLN
Volgens EVO en TLN schetst de monitor een veel te rooskleurig beeld. 'Waarschijnlijk werkt de recessie extra criminaliteit in de hand. Van achterover leunen kan dus geen sprake zijn. EVO en TLN willen daarom extra vaart achter de aanleg van beveiligde parkeerplaatsen, een landelijk team voor de opsporing van criminelen en een gespecialiseerde officier van justitie', melden de organisaties dinsdagmiddag.

Het ministerie heeft in de Monitor Volgens EVO en TLN wel inbraken en schade in de bedrijfsgebouwen van transportbedrijven gemeten, maar niet gekeken naar diefstal van goederen en voertuigen tijdens transport. EVO en TLN constateren dat de schade door diefstal van lading juist toeneemt.

'Uit de criminaliteitsrapportage van het KLPD eerder deze maand bleek dat het aantal aangiften van ladingdiefstal in het eerste kwartaal van 2009 102 bedroeg. Dat is 38 procent hoger dan een jaar eerder. Daarbij sneden dieven 96 keer de zeilen van de opleggers open om bij de lading te komen. Deze methode nam met 78 procent toe in vergelijking met het eerste kwartaal van 2008', aldus EVO en TLN.
Provincie:
Tag(s):