donderdag, 19. februari 2009 - 14:24

Schade jaarwisseling fors lager

Emmeloord

De schade als direct gevolg van vernielingen tijdens de jaarwisseling is met 20.000 euro aanzienlijk lager dan vorig jaar.

Vorig jaar bedroeg de schade ruim één ton. Daarnaast is er gedurende de gehele Kerstvakantie voor 11.000 euro vernield aan schoolgebouwen. Hoewel de totale schade de samenleving nog steeds veel geld kost en dus onacceptabel is, is de gemeente blij met de forse daling.

Oorzaak
De feiten spreken voor zich. Er is gewoon minder vernield. Wat hiervan de oorzaak is valt moeilijk objectief vast te stellen. Wel zijn er meerdere preventieve acties geweest.

Zo zijn bijvoorbeeld met de dorpen Ens en Marknesse afspraken gemaakt tussen dorpsbelang, jongeren, politie, brandweer en Carrefour. In Marknesse werd bijvoorbeeld speciaal voor de jeugd een groot Oud&Nieuw-feest georganiseerd met muziek, waarbij natuurlijk ook andere inwoners welkom waren. Daarnaast zijn er preventieve acties geweest in de openbare ruimte zoals het afsluiten van 100 papiercontainers en is het zwerfvuil snel opgeruimd.

Vandalismebarometer
De gemeente Noordoostpolder onderzoekt samen met de politie en Carrefour structureel het vandalisme in Noordoostpolder. Aan de hand van een “vandalismebarometer� wordt nauwkeurig vastgesteld waar, wanneer wat wordt vernield. Hierdoor is het mogelijk om trends te herkennen waardoor er effectiever kan worden opgetreden.

En natuurlijk wordt ook van de burgers verwacht dat zij hun rol pakken. Bijvoorbeeld door misstanden te melden bij de politie. Iedere vernieling wordt immers door de burger zelf betaald. Uiteindelijk zal een gezamenlijke aanpak moeten leiden tot een afname van vandalisme.
Provincie:
Tag(s):