donderdag, 21. mei 2009 - 0:32

Schapen terug in Apeldoorn

Apeldoorn

Ook dit jaar graast een kudde schapen onder de hoede van een herder in de verschillende delen van de stad.Op vrijdag 22 mei starten de schapen met het grazen in Park Woudhuis en trekken ze daarna naar verschillende delen van de stad.

De inzet van de schapen voor het beheer van grasland is onderdeel van het voornemen om milieuvriendelijker om te gaan met groen.

De kudde van 250 schapen is in de maanden mei, augustus en november vier weken verantwoordelijk voor het beheer van het gras in bepaalde delen van de stad. Naast de geluidswal in het park Woudhuis en de grasvelden in het Matenpark, grazen de schapen dit jaar ook in Osseveld bij het spoor en de sloten tussen de Pallietergaarde en de Gildelaan.

De inzet van de schapen voor het beheer van grasland heeft als voordeel dat de structuur van de bodem verbetert zodat nieuwe zaden kunnen kiemen en de beplanting meer variatie vertoont. De schapen bewerken met hun hoeven de bodem en doordat ze zaden meedragen in hun vacht verspreiden ze hierdoor allerlei plantensoorten.

Iedereen die naar de kudde wil komen kijken is van harte welkom. Eigenaren van honden worden gevraagd om hun hond in de buurt van de kudde aan de lijn en uit de buurt van de kudde te houden. Loslopende honden kunnen de kudde verstoren.
Provincie:
Tag(s):