woensdag, 4. maart 2009 - 19:50

Scheper Ziekenhuis krijgt Vaatkeurmerk

Emmen

De Hart&Vaatgroep heeft dit jaar opnieuw het Vaatkeurmerk uitgereikt aan ziekenhuizen die aan de kwaliteitscriteria voldoen. Ook de vaatchirurgen in het Scheper Ziekenhuis hebben dit keurmerk ontvangen.

Er zijn in Nederland ongeveer één miljoen mensen met een hart- en vaataandoening die leiden tot 42.522 sterfgevallen per jaar. De Hart&Vaatgroep krijgt veel vragen over ziekenhuizen, hun specialisaties en faciliteiten. Bijvoorbeeld: 'De slagaders in mijn benen zitten bijna dicht, ik moet daaraan geholpen worden. Welk ziekenhuis is daar goed in?' 'Ik heb een aneurysma in mijn buik en moet geopereerd worden. Ik hoorde van een nieuwe behandeling. In welk ziekenhuis doet men die behandeling?'

Het was voor vaatpatiënten en hun verwijzers vrijwel onmogelijk om inzicht te krijgen in het aanbod van de ziekenhuizen uitgesplitst naar specifieke aandoeningen of ingrepen. De patiënt kan alleen een bewuste keuze maken als er overzichtelijke en betrouwbare informatie voor handen is. De website van het Vaatkeurmerk levert deze informatie vanuit patiëntenperspectief en helpt vaatpatiënten zelfstandig een goede afweging te maken waar men behandeld kan en wil worden. Het Vaatkeurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals.

Op de website van de Hart&Vaatgroep kunnen patiënten en verwijzers zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk kregen en nagaan welke ziekenhuizen welke vaatbehandelingen doen en hoe vaak. Zo kunnen vaatpatienten een gefundeerde keuze maken in welk ziekenhuis zij behandeld willen worden. De criteria om in aanmerking te komen voor het Vaatkeurmerk zijn in overleg met de beroepsgroepen aangescherpt. De aanscherping heeft ziekenhuizen gestimuleerd aanpassingen te doen om alsnog in aanmerking te komen voor het keurmerk. Het Vaatkeurmerk versterkt de positie van zowel de patiënt als van het ziekenhuis.

Er zijn 92 ziekenhuisinstellingen waarvan er uiteindelijk 70 het Vaatkeurmerk kregen. Sinds juni 2008 stelt het Nederlands Genootschap voor Interventieradiologie een aantal eisen voor officiële registratie als interventieradioloog met de aantekening vasculair. De Hart&Vaatgroep sluit met het Vaatkeurmerk hierbij aan. Dit heeft ertoe geleid dat er 4 ziekenhuizen zijn afgevallen en het keurmerk dit jaar niet hebben gekregen. Positief is dat er 18 ziekenhuizen aanpassingen hebben gedaan om wel aan de vernieuwde criteria te voldoen. De respons op de vragenlijsten om in aanmerking te komen voor een Vaatkeurmerk was 92%, wat uitermate hoog is. Conclusie is dat de resultaten een goed beeld geven van het aanbod van de ziekenhuizen in Nederland op het gebied van de behandeling van Vaatziekten.
Provincie:
Tag(s):