maandag, 6. juli 2009 - 21:21

Scherpere maatregelen tegen misbruik identiteit

Den Haag

Verdachten en veroordeelden kunnen hun identiteit niet meer verhullen en zich ook niet langer achter de identiteit van een ander verschuilen.

Daartoe wordt het gebruik van vingerafdrukken en foto’s om de identiteit van verdachten en veroordeelden vast te stellen, verruimd en de identificatieplicht uitgebreid. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie dat vandaag door de Eerste Kamer is aanvaard.

De maatregelen volgen op onderzoeken van het ministerie van Justitie waarin problemen werden geconstateerd bij de vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden. De oorzaken hiervan waren onder meer verschrijvingen en het gebruik van andere (fictieve) namen.

Verschrijvingen kunnen worden voorkomen door alertheid en zorgvuldigheid bij de vaststelling van de identiteit, en door het gebruik van apparatuur om gegevens geautomatiseerd over te nemen vanuit identiteitsdocumenten. De voorgestelde nieuwe maatregelen beogen ook bewuste misleiding van politie en justitie te voorkomen.

Volgens het wetsvoorstel zullen direct bij de aanhouding van een verdachte digitaal foto’s en vingerafdrukken worden vastgelegd. Het gaat dan om personen die worden verdacht van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Maar ook als bij een verdachte voorlopige hechtenis niet aan de orde is, mogen van hem foto’s en vingerafdrukken worden genomen als er twijfels zijn over zijn identiteit.

Goede controle van de identiteit op belangrijke momenten in de strafrechtelijke procedure of bij de tenuitvoerlegging van de straf of een maatregel is van belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om de insluiting in een penitentiaire inrichting of de uitvoering van een taakstraf.

Een verdachte of veroordeelde wordt verplicht mee te werken aan de verificatie van zijn identiteit als een rechter, die hem verhoort, dat vraagt. De verificatie gebeurt met behulp van vingerafdrukken of een identiteitsdocument. Verder worden van alle gedetineerden bij binnenkomst in de inrichting waar zij worden ingesloten foto’s en vingerafdrukken genomen en vastgelegd. Deze vingerafdrukken worden op een aantal cruciale momenten gebruikt om hun identiteit te controleren, bijvoorbeeld bij het verlaten van de inrichting in verband met verlof.

Verder komt er een zogeheten strafrechtsketennummer (SKN) als persoonsnummer voor de gehele strafrechtsketen. Alle partijen uit de strafrechtsketen zijn verplicht dit nummer te gebruiken als ze informatie uitwisselen. Het SKN zorgt ervoor dat gegevens van een verdachte of veroordeelde eenvoudiger en trefzekerder kunnen worden opgezocht en uitgewisseld tussen partijen die deel uitmaken van de strafrechtsketen. Ieder SKN wordt maar één keer toegekend en behoort bij één persoon.
Provincie:
Tag(s):