donderdag, 2. april 2009 - 20:10

Schiphol mag taxiritten aan andere vervoerders gunnen

Haarlem

De voorzieningenrechter in Haarlem heeft donderdag de vorderingen van TCA (Taxi Centrale Amsterdam) en BB&F Schipholtaxi om Schiphol te veroordelen om het taxivervoer vanaf Schiphol opnieuw aan te besteden afgewezen.

Eind 2008 heeft Schiphol het verlenen van concessies voor taxivervoer vanaf de luchthaven Schiphol Europees aanbesteed. Een concessie kon alleen worden gegund aan de inschrijver die de beste kwaliteit voor het taxivervoer vanaf Schiphol heeft aangeboden. De uitkomst van die aanbestedingsprocedure was dat de concessies zullen worden verleend aan Zorgvervoercentrale Nederland, Connexxion Taxi Services en aan Willemsen De Koning. Deze laatste drie taxicentrales waren aan de kant van Schiphol ook in het kort geding betrokken. Zij wilden voorkomen dat de concessies alsnog aan TCA of BB&F zouden worden gegund.

TCA vond dat Schiphol een ondeugdelijk systeem van aanbesteding had toegepast. Verder vonden TCA en BB&F dat Schiphol hun inschrijvingen onjuist had beoordeeld. De voorzieningenrechter heeft die bezwaren van TCA en BB&F verworpen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat TCA en BB&F in vergelijking met de winnende inschrijvers in hun inschrijvingen minder goed hebben duidelijk gemaakt hoe zij de beste kwaliteit zullen leveren. Omdat Schiphol de inschrijvingen heeft laten beoordelen door een commissie van deskundigen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Schiphol daarmee voldoende objectief heeft beoordeeld wie van de inschrijvers de beste kwaliteit kan bieden voor het taxivervoer vanaf Schiphol.
Provincie:
Tag(s):