dinsdag, 27. januari 2009 - 17:02

Schiphol schrapt banen

Schiphol

Sterk dalende vervoerscijfers en toenemende internationale concurrentie noodzaken Schiphol Group tot het aanpassen van de organisatie. De directie verwacht dat dit betekent dat Schiphol Nederland bv op Amsterdam Airport Schiphol eind volgend jaar 10-25% medewerkers (220 tot 550) minder telt. Dit heeft Schiphol Group dinsdag 27 januari laten weten.

‘De personeelsreductie zal geschieden door natuurlijk verloop, uitbesteding van werkzaamheden en het vervallen van arbeidsplaatsen’, meldt de luchthaven. Schiphol Group heeft met de vakbonden afgesproken op korte termijn een sociaal plan vast te stellen.

De Centrale Ondernemingsraad zal op afzienbare termijn in de gelegenheid worden gesteld een advies uit te brengen.
Provincie:
Tag(s):