woensdag, 14. januari 2009 - 20:27

Schipper slaat tachograaf voor ogen van de politie kapot

Nieuwegein

De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft dinsdag 13 januari op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nieuwegein een 55-jarige schipper uit Duitsland aangehouden. De man weigerde aan boord van zijn schip medewerking te verlenen aan de controle van zijn tachograaf en sloeg het apparaat ter plaatse voor de ogen van de politie met een moker kapot.

De Waterpolitie controleerde omstreeks 11.00 uur een met kolen beladen duwstel dat onderweg was van Amsterdam naar Duitsland. Ter controle van de vaar- en rusttijden vroegen de agenten het vaartijdenboek ter inzage. Dit boek was in strijd met de voorschriften niet in de stuurhut maar in het woongedeelte.

Nadat de schipper het vaartijdenboek had opgehaald zagen de agenten dat het boek niet goed en onvolledig was ingevuld. Ze vroegen de schipper een uitdraai van de tachograaf te maken voor een volledig beeld van de scheepsbewegingen.

De schipper weigerde dit. Ook nadat medewerking door de Waterpolitie was gevorderd en hem was verteld dat weigering een misdrijf opleverde. Sterker nog: de schipper liet zich door een matroos een moker in de stuurhut brengen en sloeg daarmee de tachograaf in gruzelementen.

Hierop werd de schipper aangehouden en nadat hij het schip had afgemeerd, overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor werd hij weer op vrije voeten gesteld. De schipper verklaarde tegenover de Waterpolitie dat hij het apparaat vernield had omdat het zijn eigendom was en alleen hij bepaalt wie de gegevens mag zien.

Tegen de schipper is proces-verbaal opgemaakt voor het opzettelijk niet voldoen aan een vordering van de Waterpolitie en het opzettelijk onbruikbaar maken van zaken die als bewijs kunnen dienen. Beide feiten zijn misdrijven.

Verder is proces-verbaal opgemaakt voor het niet in de stuurhut voorhanden hebben van het vaartijdenboek en het niet correct invullen van dat boek.
Provincie:
Tag(s):