donderdag, 14. mei 2009 - 10:39

'Schoolfeesten steeds vaker alcoholvrij'

Amsterdam

Steeds meer middelbare scholen organiseren alcoholvrije schoolfeesten. Uit onderzoek van STAP blijkt dat in 2009 bij 1 op de 3 scholen (37%) de schoolfeesten geheel alcoholvrij zijn. In 2005 was dat nog 1 op de 4 scholen (24%; Mulder, 2005).

Jongeren drinken in 2009 minder glazen alcohol op een schoolfeest in vergelijking met 2005. De grootste groep leerlingen (39%) dronk in 2005 tussen de 5 en 10 glazen alcohol per schoolfeest. In 2009 drinkt 29% tussen de 5 en 10 glazen alcohol. In 2005 dronk 22% van de leerlingen meer dan 10 glazen alcohol op een schoolfeest, in 2009 is dit aantal gedaald naar 17%.

Ook blijkt het aantal de jongeren onder de 16 dat alcohol dronk tijdens een schoolfeest op zijn retour. Waar in 2005 nog 51% van de jongeren onder de 16 alcohol dronk tijdens een schoolfeest, is dit percentage in 2009 afgenomen naar 33%. Wel is het percentage jongeren van boven de 16 dat alcohol drinkt tijdens eens schoolfeest gestegen van 71% in 2005 naar 85% in 2009.

Wel blijkt het indrinken, voordat jongeren naar een feestje gaan, populair. Dit fenomeen komt ook veel voor bij schoolfeesten, 37% van de jongeren geeft aan wel eens in te drinken voor een schoolfeest. Dit aantal is gelijk met het aantal jongeren dat in 2005 indronk voor een schoolfeest. De meeste jongeren drinken thuis of bij vrienden in voor een schoolfeest (67%). Een kwart van de jongeren (24%) drinkt op straat of op een hangplek in voordat ze naar het schoolfeest gaan. Slechts 4 van de 43 scholen uit het onderzoek maakt gebruik van alcoholtesters om het indrinken bij een schoolfeest objectief vast te stellen.

Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd onder 558 leerlingen van 43 scholen in het voortgezet onderwijs. STAP stuurt deze week naar de directies van alle VO scholen een nieuwsbrief als uitnodiging om te kiezen voor alcoholvrije schoolfeesten en alcoholvrije werkweken.
Categorie:
Tag(s):