donderdag, 19. februari 2009 - 15:38

Serieuze aanpak geweld tegen publieks-medewerkers

Den Haag

De strafrechtelijke aanpak van geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt serieus opgepakt. Dat concluderen staatssecretaris Albayrak (Justitie) en minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op basis van twee onderzoeken die zij vandaag naar de Tweede Kamer sturen.

De onderzoeken tonen aan dat er goede vorderingen zijn geboekt bij de strafrechtelijke aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Daders die geweld plegen tegen werknemers met een publieke taak, krijgen in de meeste gevallen een zwaardere straf dan daders die geweld plegen tegen een ander slachtoffer. Gemiddeld wordt twee keer zo vaak voorlopige hechtenis opgelegd en wordt er veel vaker gedagvaard.

Geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt vanwege de maatschappelijke impact naar verhouding zwaarder aangepakt dan andere soorten geweld. Het raakt het gezag en de integriteit van de overheid als zij in de uitvoering van hun taken worden belemmerd.
Provincie:
Tag(s):