donderdag, 7. mei 2009 - 19:35

Sevenum kindvriendelijkst van Limburg

Sevenum

De gemeente Sevenum is dit jaar weer hoog geëindigd in de ranglijst van kindvriendelijkste gemeenten in het land. Van de 443 gemeenten eindigde Sevenum op de vierde plaats, zo blijkt uit het onderzoek Kinderen in Tel.

De gemeente Sevenum scoort de laatste jaren steeds goed in het ´kinderen in tel´ onderzoek. Dit heeft waarschijnlijk een aantal oorzaken. De gemeente heeft een goed algemeen leefklimaat met weinig armoede, werkloosheid en mensen met een uitkering. Verder zijn er in de Noord-Limburgse gemeente veel verenigingen en organisaties die met vele vrijwilligers allerlei activiteiten organiseren voor jongeren of speeltuinvoorzieningen beheren.
Daarnaast beschikt de gemeente ook over een goed functionerend jeugd- en jongerenbeleid en jeugd (zorg)netwerk. Er is een aparte wethouder jeugdbeleid en er is jaarlijks een breed aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor jeugd en jongeren.

Het project Kinderen in Tel presenteert jaarlijks de onderzoeksresultaten van het Verwey-Jonker Instituut. De gegevens zijn afkomstig van degelijke, betrouwbare officiële statistieken die álle kinderen in Nederland aangaan. Kinderen in Tel maakt voor de burgers inzichtelijk hoe de gemeente scoort bij het uitvoeren van kinderrechten, en hoe de gemeente zich daarbij verhoudt tot andere gemeentes. Dat gebeurt aan de hand van twaalf indicatoren, allen gerelateerd aan kinderrechten zoals opgenomen in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.
Provincie:
Tag(s):