donderdag, 23. juli 2009 - 14:39

Sevenum verbetert asfaltwegen

Sevenum

Een onderzoek over 2008 heeft uitgewezen dat de asfaltwegen in de gemeente Sevenum ten opzichte van 2003 een aanzienlijke kwaliteitsverbetering hebben ondergaan. Zo wordt 88% van het asfalt als goed beoordeeld. En de wegen met de beoordelingen ´matig´ en ´slecht´ zijn afgenomen met 29%.

In 2003 heeft de gemeente Sevenum een start gemaakt met een inhaalslag voor het structureel onderhouden van de asfaltwegen. Dat heeft destijds geleid tot een zogenaamd beheerprogramma. In 2008 is dit beheerprogramma herzien en zijn de asfaltwegen opnieuw beoordeeld. Daaruit is het vernieuwde wegbeheerprogramma 2008-2012 voortgekomen.

Uit het onderzoek blijkt dat 88% van de asfaltwegen als goed is beoordeeld. De beoordelingen ´slecht´en ´matig´ zijn in dezelfde periode afgenomen met 29%. Gelijktijdig met deze kwaliteitsverbetering zijn ook veel wegen voorzien van een bermverharding door grasbetonstenen. Deze maatregel is niet in de beoordeling meegenomen, maar wordt wel als een positieve verbetering ervaren.

De conclusie is dat de gemeente Sevenum erin is geslaagd om de asfaltwegen in haar gemeente naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Deze kwaliteitsslag wordt na het onderhoudsjaar 2012 afgerond.
Provincie:
Tag(s):