dinsdag, 13. oktober 2009 - 13:49

Sint Maartenskliniek parkeert vijf lagen diep

Nijmegen

Op 15 oktober 2009 vindt de officiële opening plaats van de ondergrondse parkeergarage van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De parkeergarage biedt ruimte aan 700 auto’s, 40 motoren en 250 fietsen. Patiënten, bezoekers en medewerkers zijn voortaan verzekerd van een parkeerplaats voor de deur van het ziekenhuis.

De parkeergarage is bijzonder in Nederland omdat hij 5 lagen diep de grond ingaat.

De Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in houding en beweging. Door de grote groei van het aantal patiënten, is er jaren een groot tekort aan parkeerplaatsen op het terrein. De Sint Maartenskliniek is gelegen in een beschermd natuurgebied. Door de unieke ligging op een stuwwal werd gekozen voor het ondergrondse bouwen.

De parkeergarage is gebouwd ter plaatse van de oude bovengrondse parkeerplaats en daardoor direct naast de bestaande gebouwen. Met behulp van een damwandconstructie van het type Berlinerwand, is de bouwput ontgraven. Bovenop de parkeergarage wordt volgend jaar gestart met de aanleg van een gebouw waarin onder andere het Reumacentrum van de Maartenskliniek een plek krijgt.

Het uitgangspunt was een patiëntvriendelijke, lichte en ruime garage te ontwerpen. Dit komt nu tot uitdrukking in de ruime op- en afritten, het schuine inparkeren, de brede rijbaan en de extra aandacht voor de verlichting en kleurgebruik maar ook in de glazen liften.

De garage werd bouwkundig en constructief ontworpen door Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau uit Nijmegen en gebouwd door BAM Civiel Zuidoost BV. De opening wordt verricht door wethouder M.A. (Ria) Barber - Hendriks Van Gemeente Ubbergen en J(an) van der Meer van gemeente Nijmegen.

Voorafgaand aan de bouw heeft de Archeologische Dienst van de gemeente Nijmegen onderzoek verricht. Er werden onder andere 14 Romeinse brandgraven gevonden en een zeer uniek atelier voor vuursteenbewerking van 8.000 tot 9.000 jaar oud.
Provincie:
Tag(s):