maandag, 27. april 2009 - 15:27

Slachtafval aangetroffen langs IJzeren Rijn tracé

Roermond

Op 11 en 12 mei a.s. vindt een grote opruimactie plaats langs het tracé van de IJzeren Rijn in de bebouwde omgeving van Roermond. De opruimactie is nodig omdat steeds meer illegaal afval wordt gedumpt. Met deze opruimactie, versterking van het toezicht op dumpingen en actieve betrokkenheid van de bewoners wil de Gemeente Roermond de vervuiling terugdringen en eventuele risico’s voor de gezondheid voorkomen.

Voorafgaand aan de opruimactie is op 24 april jl. de verontreiniging en aantasting van het tracé door Pro-Rail in kaart gebracht. Waar mogelijk is de herkomst van het afval, de verontreiniging of aantasting van het tracé bepaald. Samen met de gemeente wordt vervolgens de opruimactie op 11 en 12 mei uitgevoerd.

De opruimactie van het spoorwegtracé zal geen eenmalige actie zijn. De Gemeente Roermond maakt met Pro-Rail afspraken over het regelmatig onderhoud van het tracé. De Gemeente Roemond vergroot daarbij ook het toezicht op dumpingen in de directe omgeving. Zo is op enkele plaatsen zelfs slachtafval gevonden en zijn schapenhuiden aangetroffen. Dit ontoelaatbaar gedrag zorgt voor een vervuilde woonomgeving en het ontstaan van risico’s voor de volksgezondheid. Omwonenden van het tracé zullen worden aangespoord om een bijdrage te leveren aan een schone woonomgeving.
Provincie:
Tag(s):