woensdag, 13. mei 2009 - 15:51

Slagboom om de knoflookpad te beschermen

Valthe

Aan de Schaapskuilweg in Valthe is woensdag, officieel een slagboom in gebruik gesteld om de knoflookpad en de kamsalamander te beschermen. Wethouder Tammo Meedendorp nam de slagboom officieel in gebruik door deze telefonisch te openen. De knoflookpad en de kamsalamander leven bij de ijsbaan en in de omgeving van de Schaapskuilweg.

De knoflookpaddenkolonie in Valthe behoort tot de grootste in Nederland. Deskundigen zijn van mening, dat de werking van de slagboom een goede bijdrage levert aan de bescherming van deze kolonie. De slagboom is voorzien van een gsm-unit waardoor boeren die grond achter de slagboom hebben, deze kunnen bedienen met hun mobiele telefoon. Hun werkzaamheden op de landbouwpercelen worden daardoor vrijwel niet belemmerd.

De slagboom is niet altijd gesloten. Overdag is de Schaapskuilweg gewoon opengesteld voor verkeer. Alleen van zonsondergang tot zonsopkomst in de maanden februari tot en met mei en september tot en met oktober wordt het deel van de Schaapskuilweg vanaf de ijsbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De boeren hebben dan nog wel toegang tot hun percelen met gebruik van de mobiele telefoon. In de avond- en nachtelijke uren in genoemde periodes vindt een paddentrek plaats, waarbij onder andere de knoflookpad actief is.

De knoflookpad is momenteel één van de meest bedreigde amfibieën in Nederland. De soort gaat sterk achteruit en is daarom opgenomen in de Rode lijst; categorie bedreigd. De knoflookpad staat in tabel 3 van de Flora- en faunawet opgenomen. Dit betekent dat het een strikt beschermde soort is.
Provincie:
Tag(s):