donderdag, 16. juli 2009 - 15:26

Slager schiet varken dood met jachtgeweer

Ommen

Het doodschieten van een door het dolle heen geraakt varken in een slachterij in Ommen heeft een slager een proces-verbaal opgeleverd. Dit heeft de politie donderdag 16 juli bekendgemaakt.

Op 19 juni werd bij een slachtbedrijf in Ommen een controle gehouden door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens de controle werd een grote beer (mannelijk varken) voor de slacht verdoofd door middel van elektrocutie. Dit gelukte echter niet waardoor de beer door het dolle heen raakte hetgeen een gevaarlijke situatie opleverde. Vervolgens heeft één van de aanwezige slagers het dier met een jachtgeweer doodgeschoten.


Het gebruik van een kogelgeweer binnen een slachterij is echter wettelijk niet toegestaan. Een controleur van de AID en een dierenarts van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) waren getuige van het gebeuren. Het incident werd vervolgens gemeld aan de politie Ommen, die in samenwerking met de AID een onderzoek naar het gebeuren heeft ingesteld.

Dit onderzoek kreeg een vervolg op maandag 13 juli 2009. Hierbij kwam vast te staan dat vaker gebruik werd gemaakt van het kogelgeweer binnen de bedoelde inrichting. Van de slachter, een 51-jarige man uit Emmen, werd het geweer en munitie gevorderd en de man droeg het wapen met bijbehorende munitie aan de politie over. De man was in het bezit van een jachtakte.

Het vuurwapen werd in beslag genomen. Voorts bleek dat het slachtbedrijf niet in het bezit was van een verlof voor het voorhanden hebben van de losse 9 mm munitie bestemd voor de aanwezige schietmaskers. De maskers en de nog aanwezige 9 mm munitie werden in beslag genomen. Tegen de slager en het slachtbedrijf werd proces-verbaal opgemaakt.

Voortvloeiend uit het onderzoek in Ommen, werd een onderzoek ingesteld bij een toeleveringsbedrijf.In Zwolle die de munitie aan het slachtbedrijf had geleverd. Omdat zij bedoelde munitie hadden geleverd aan een bedrijf dat niet in het bezit was van het vereiste verlof inzake de Wet Wapens en Munitie, werd ook hen proces-verbaal aangezegd.

Proces-verbaal werd opgemaakt tegen de 51-jarige man uit Emmen, voor misbruik van zijn jachtakte, de eigenaar van het slachtbedrijf in Ommen, een 59-jarige man uit Hardenberg, voor het niet in het bezit zijn van een verlof voor het voorhanden hebben van de munitie en de eigenaar van het bedrijf in Zwolle dat de munitie heeft geleverd, een 45-jarige man uit Zwolle.
Provincie:
Tag(s):