woensdag, 15. juli 2009 - 9:15

SMS-Alert voor inwoners Gooi en Vechtstreek

Hilversum

De politie regio Gooi en Vechtstreek start als 14e regiokorps binnen Nederland met een gratis nieuwe service: SMS-Alert. SMS-Alert is een gratis service waarmee de politie burgers en ondernemers met een SMS-bericht heel snel kan informeren over actuele incidenten die zich in een buurt voordoen.

Denk hierbij aan een vermist kind, overvallers op de vlucht en actieve inbrekers. Kortom, alle informatie die de veiligheid in een wijk vergroot komt in aanmerking. Wijkbewoners kunnen de politie helpen door tips en andere bruikbare gegevens door te geven. SMS-Alert is bij andere politieregio’s een succesvol middel gebleken om burgers actief te betrekken bij de opsporing van verdachte en vermiste personen.

Hoe werkt SMS-Alert?
De SMS-berichten worden verstuurd aan de hand van postcodes en zijn gericht op een bepaalde wijk. Na een incident, welke in aanmerking komt voor een SMS-Alert, wordt de straal bepaald waarbinnen het bericht verzonden wordt. Degenen die zich opgegeven hebben met de postcode die binnen die straal valt, ontvangen een SMS-Alertbericht, ongeacht waar ze zijn. Burgers kunnen de politie helpen door tips en bruikbare informatie door te geven via het telefoonnummer dat in het SMS-bericht wordt vermeld. De politie informeert ook na ieder SMS-Alert over de afloop middels een afloopbericht. Volgende week ontvangen alle inwoners van de regio een brief met daarin alle informatie over SMS-Alert. Meer informatie over de werking en het aan- en afmelden voor SMS-Alert is terug te vinden op www.politie.nl/gooi_en_vechtstreek.

Eerste SMS-Alert verstuurd
Op dinsdag 14 juli is het eerste SMS-Alertbericht verstuurd naar de inwoners van Huizen die zich al hadden aangemeld voor SMS-Alert. In het bericht werden de inwoners gewezen op de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 14 juli waarin de overval op de C1000 Kostmand op 12 juni jl. werd behandeld.
Provincie:
Tag(s):