maandag, 20. april 2009 - 16:13

Snelheid op A58 bij Tilburg omlaag bij te veel fijn stof

Tilburg

Vanaf dinsdag 21 april wordt op de A58 in het stedelijke gebied tussen Goirle en Tilburg, bij knooppunt de Baars -aansluiting Goirle, geëxperimenteerd of dynamische snelheden bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag 20 april laten weten.

Wanneer nodig wordt de snelheid tijdelijk verlaagd naar 80 km/u. Dit is de tweede proef van in totaal vijf proeven met dynamische snelheden. In januari 2009 is het eerste traject gestart op de A1 bij Bussum met een snelheidsverhoging in de rustige uren om de reistijd te verkorten.

Op de dagen dat het voorspelde daggemiddelde voor fijn stof boven de norm dreigt te komen, wordt de maximumsnelheid verlaagd. Pieken in de gemeten fijn stof zijn voornamelijk afhankelijk van plaatselijk weersomstandigheden.

Het fijn stof kan dan blijven hangen als de lucht in de bovenste luchtlaag warmer is dan de onderste luchtlaag en er bijvoorbeeld geen wind is. Snelheidsverlaging is een van de manieren om de pieken in het fijn stof op te vangen. Fijn stof wordt ook wel PM10 genoemd, wat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer.

De verwachting is dat op zo’n 80 tot 90 dagen per jaar de snelheid wordt aangepast van 120 km/u naar 80 km/u. Tijdens de dagen dat er een snelheidsverlaging geldt, worden er regelmatig snelheidscontroles door het KLPD uitgevoerd.

Er wordt onderzocht hoe het dynamisch verlagen van de snelheid zich verhoud tot een permanente verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km per uur. Als dynamische snelheden werken dan kan er veel gerichter gestuurd worden op snelheid om zo de milieudoelen voor fijn stof te behalen.

Dit is goed voor de omwonenden én voor de weggebruiker omdat die vaker harder mag rijden dan bij een permanente snelheidsverlaging.
Provincie:
Tag(s):