maandag, 12. januari 2009 - 21:51

Snelle medische zorg voor vele gewonde schaatsers

Regio

Groot improvisatievermogen, een sterke motivatie bij het ambulancepersoneel en een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en andere hulpdiensten hebben er afgelopen weekend voor gezorgd dat de vele schaatsers die gewond raakten op de wateren in Noordwest-Overijssel en Drenthe allemaal binnen redelijke tijd medische zorg konden krijgen.

De ambulanceorganisaties in beide regio’s hebben maandag de balans opgemaakt van een extreem druk weekend en constateren dat het nuttig is om samen met gemeenten, politie, brandweer en schaatsverenigingen allerlei draaiboeken rond toertochten regelmatig tegen het licht te houden, ook als het niet vriest. Draaiboeken die jaren niet gebruikt zijn door schaatsverenigingen, blijken niet op alle punten rekening te houden met een massale komst van schaatsers naar allerlei wateren zoals nu is gebeurd. Ook de organisatie van de medische zorg in de draaiboeken behoeft een kritische blik. De algemene conclusie is dat de pro-actieve opstelling van afgelopen weekend, op voorhand rekening houden met een zeer grote vraag naar ambulancezorg, zijn vruchten heeft afgeworpen

In het merengebied van Noordwest-Overijssel kreeg de ambulancedienst RAV IJssel-Vecht meer dan honderd gewonde schaatsers te behandelen, waarvan er uiteindelijk toch enkele tientallen per ambulance door RAV IJssel-Vecht naar het ziekenhuis zijn vervoerd. In Drenthe raakten afgelopen weekend 30 schaatsers zodanig gewond dat ze per ambulance naar een ziekenhuis moesten worden vervoerd.

Patiënten ‘onder Giethoorn’ zijn vervoerd naar de Isala Klinieken in Zwolle. Vanuit het gebied rondom Blokzijl richting het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en vanuit het gebied boven Giethoorn richting het Diaconessenhuis in Meppel. De patiënten met zelfvervoeradvies zijn ook richting overige ziekenhuizen in de wijde omgeving vertrokken.

De extra stationeringsplaatsen van de RAV IJssel-Vecht waren dit weekend in Otterskooi (verwarmde bouwketen), Giethoorn (speciaal ambulancevoertuig) op locatie Kerkweg, de Veneweg (Blauwe Hand richting Wanneperveen) en Blokzijl.

“Voor ons was het afgelopen weekend op een aantal plaatsen echt improviseren. We moesten er voor zorgen dat we zoveel mogelijk letsel ter plaatse konden behandelen, om ambulances beschikbaar te houden voor de echt ernstige zaken,� zegt Piet Huizinga, directeur van de ambulanceorganisatie RAV IJssel-Vecht. “De RAV IJssel-Vecht heeft, uniek in Nederland, er voor gekozen om zogenaamde nurse practitioners (ambulanceverpleegkundigen met een master opleiding ‘emergency care’ in soloambulances in te zetten.

Zondag is zelfs een speciaal voertuig van de RAV IJssel-Vecht in het gebied gestationeerd om patiënten allerlei vormen van zorg aan te kunnen bieden in een verwarmde ruimte. Zorg die normaal gesproken voorbehouden is aan huisartsen. Dat varieerde van hechtingen tot het zetten van schouders. Daarnaast is een aanzienlijk aantal slachtoffers met bijvoorbeeld botbreuken van pijnmedicatie voorzien, eerste behandeling toegepast en geadviseerd om zich met eigen vervoer te laten transporteren naar het ziekenhuis. Met de ziekenhuizen is een spreiding daarvan overeengekomen. Daarnaast zijn ook de andere extra ambulances van de RAV IJssel-Vecht gespreid in het ijsgebied om zo aanrijtijden te verkorten en zo snel mogelijk de meest optimale patiëntenzorg te kunnen leveren.

Het was echt een heel bijzonder en heel erg druk weekend voor ons.� De medewerkers van RAV IJssel-Vecht verdienen een groot compliment hun inzet en improvisatievermogen

“Terugkijkend op de afgelopen dagen kan ik wel vaststellen dat het dankzij een aantal snelle maatregelen en de inzet van extra personeel en voertuigen eigenlijk nergens echt uit de hand is gelopen wat betreft de ambulancezorg,� zegt directeur Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg in Drenthe. In het Overijsselse merengebied, net ten westen van Meppel werkten waar nodig beide ambulancediensten samen bij het vervoer van gewonden naar de ziekenhuizen. Ze gingen vooral naar Meppel, maar ook naar Heerenveen en Zwolle.

“We hebben na het eerste drukke schaatsweekend van een week geleden heel bewust gekozen voor een pro-actieve opstelling,�zegt directeur Piet Huizinga van de RAV IJssel-Vecht. “Niet afwachten tot er wat gebeurt, maar er rekening mee houden dat het gebeurt. “Begin vorige week werd namelijk al duidelijk dat de ijsverenigingen en de gemeente Steenwijkerland alle zeilen zouden moeten bijzetten om de enorme toeloop van schaatsers in goede banen te leiden omdat niemand daar eigenlijk op gerekend had.�

Niet alleen de enorme mensenmassa maar ook de huidige tijd van mobiele telefoons leidt er toe dat snel 112 wordt gebeld en minder op zoek wordt gegaan naar de EHBO-posten. Mede op initiatief van de RAV IJssel-Vecht zijn daarover in de loop van de week goede afspraken gemaakt en zijn aanvullende voorzieningen geregeld. Dat varieert van het beschikbaar hebben van telefoonnummers om van plaatselijke bekendheid gebruik te kunnen maken als ambulancedienst, tot het inzetten van zogenaamde Quads met aanhangers die patiënten van het ijs af konden halen en naar de medewerkers van de ambulancedienst konden vervoeren.� “Uiteindelijk bleek dat alle extra inzet van mensen en middelen haar vruchten heeft afgeworpen,� zegt directeur Piet Huizinga van de RAV IJssel-Vecht. “De samenwerking verliep optimaal en de dankbaarheid van de plaatselijke bevolking, de ijsverenigingen en de slachtoffers van schaatsongevallen, was zeer groot!�

“Wij hebben heel bewust diezelfde weg gevolgd,� zegt zijn collega Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg. “Binnen onze organisatie doen we dat de laatste tijd al vaker. Hebben we, bijvoorbeeld door de weersverwachting, het vermoeden dat wegen slechter begaanbaar worden of dat door andere omstandigheden de vraag naar ambulancezorg sterk kan gaan stijgen, dan zetten we op voorhand al extra mensen en materiaal in de startblokken. En dat is in vergelijking met het verleden een duidelijke verandering.�
Provincie:
Tag(s):