vrijdag, 19. juni 2009 - 16:51

Sneller hulp bij schulden

Den Haag

Mensen die als gevolg van schulden in de problemen zijn gekomen moeten sneller worden geholpen. Bovendien moet er meer aandacht komen voor het voorkomen van schulden.

Het kabinet heeft vrijdag 19 juni op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om de 130 miljoen euro extra die wordt uitgetrokken voor schuldhulp hiervoor in te zetten.

Een groot deel van de 130 miljoen zal aan de gemeenten worden gegeven om de te verwachten extra toeloop van schuldhulpverzoeken als gevolg van de financiële en economische crisis op te kunnen vangen. Daarnaast wordt ingezet op ondersteuning van gemeenten om effectiever te kunnen werken, wat vanwege de toenemende vraag een vereiste is.

De 130 miljoen euro voor de extra acties in de komende drie jaar komt boven op de 350 miljoen die het kabinet voor armoedebeleid en schuldhulpverlening in deze kabinetsperiode al beschikbaar heeft gesteld. De aanvullende maatregelen zijn volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma ‘broodnodig’ om de gevolgen van de economische crisis op te vangen.

Door de stijgende werkloosheid lopen meer Nederlanders het risico om in financiële problemen te komen. Klijnsma: “Voorkomen dat mensen met schulden te maken krijgen is essentieel�. Daarom gaan medewerkers op de Werkpleinen werkzoekenden actief informeren over hoe om te gaan met de terugval in inkomen en waar nodig ook direct doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Wanneer toch problematische schuldsituaties ontstaan moeten hulpvragen sneller in behandeling worden genomen. “Met de huidige beschikbare middelen moet het mogelijk zijn de huidige wachttijden drastisch te beperken�, stelt Klijnsma. Gemeenten moeten een aanvraag voor schuldhulp binnen uiterlijk vier weken in behandeling nemen.

In het pakket van maatregelen is ook aandacht voor kleinschalige initiatieven op wijk- en buurtniveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Dit onderdeel vloeit voort uit een amendement van het Tweede Kamerlid Spekman. Met ongeveer twintig gemeenten wordt momenteel de concrete invulling verkend van dergelijke wijk- en buurtinitiatieven.
Provincie:
Tag(s):