woensdag, 25. maart 2009 - 9:04

Snurken kan signaal zijn voor slaapapneu

Nieuwegein

Schattingen gaan ervan uit dat één op de drie mensen snurkt. Wat veel mensen niet weten, is dat snurken een signaal kan zijn van een serieus gezondheidsprobleem dat slaapapneu wordt genoemd. De nieuw opgerichte Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde informeert tandartsen en tandarts-specialisten over snurken en slaapapneu en de tandheelkundige behandelingsmogelijkheden.

Mensen met slaapapneu hebben tijdens het slapen regelmatig momenten dat de ademhaling stokt. Het gevolg is een gestoorde nachtrust met daardoor overdag problemen in de vorm van ernstige vermoeidheid en concentratieverlies. Ook is inmiddels aangetoond dat slaapapneu door diverse mechanismen verantwoordelijk kan zijn voor hoge bloeddruk, hartaanval en beroerte.

Behandeling van zowel snurken als slaapapneu is onder andere mogelijk met behulp van een tandheelkundig hulpmiddel: het Mandibulair Repositie Apparaat of kortweg MRA. Dit is een soort beugel die ervoor zorgt dat tijdens de slaap de onderkaak in een bepaalde stand wordt gehouden, waardoor de luchtweg open blijft. In een recent verschenen landelijke behandelrichtlijn van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO is een belangrijke plaats ingeruimd voor de MRA-behandeling bij slaapapneu.
Categorie:
Tag(s):