dinsdag, 6. oktober 2009 - 20:32

Sobere begroting 2010 voor gemeente Zuidhorn

Zuidhorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn presenteert een sluitende begroting 2010. Het meerjarenperspectief is volgens de gemeente echter somber.

De gemeente staat de komende jaren voor de opgave om de baten en lasten in evenwicht te brengen. Dit heeft gevolgen voor de burgers en de gemeentelijke organisatie.

Om de begroting 2010 sluitend te krijgen, moet de gemeente een mix aan maatregelen nemen zoals bezuinigingen doorvoeren en extra inkomsten genereren.

Bezuinigingen
Voor bezuinigingen stelt het college een korting voor van de loonsom voor bestuur en organisatie van in totaal € 130.000 in 2010 oplopend naar € 313.000 in 2013. Daarnaast stelt het college een korting voor op de subsidies voor grote instellingen van 5% in 2011 (€ 65.000) naar 10% in 2013 (€ 130.000). Overige maatregelen zoals minder groen onderhoud leveren in 2010 in totaal € 281.600 op. Dit loopt op naar € 934.000 in 2013.

Extra inkomsten
De extra inkomsten verkrijgt de gemeente door de OZB te verhogen. De OZB van de gemeente Zuidhorn ligt tot nu toe ruim onder het provinciaal gemiddelde tarief. Van de 25 Groninger gemeenten hanteren 21 gemeenten in 2009 een hoger OZB-tarief dan de gemeente Zuidhorn. Dat levert € 100.000 op. Huishoudens die een huurwoning bewonen, hoeven overigens geen OZB te betalen.
Provincie:
Tag(s):