zaterdag, 14. februari 2009 - 15:21

Soroptimisten geven 13.000 euro aan Roemeense zorgboerderij

Soroptimistclub Friesland-Zuidwesthoek overhandigde gisteren een symbolische cheque voor € 13.000 aan Marleen Oosterhof uit Sint Nicolaasga. Het bedrag is bestemd voor geitenboerderij Roemenië van de stichting Noi si Voi. Dankzij die boerderij en het houden van geiten hebben mensen met een verstandelijke beperking daar nu de kans zelfstandig te wonen en in hun onderhoud te voorzien.

De Soroptimisten brachten het geld voor Noi si Voi bijelkaar door verschillende acties te houden. Zo was advocaat Willem Anker bereid een lezing te houden en werden een zeildag en een kamerconcert. georganiseerd.

Soroptimist en orthopedagoog Marleen Oosterhof is al sinds 2002 actief in Roemenië. Zij zet zich in voor de verbetering van het leven van jongeren in tehuizen. Samen met verpleegkundige Hannah Smit richtte zij in 2003 de stichting Noi si Voi op, om verbetering te brengen in de leefsituatie van licht verstandelijk gehandicapte jongeren. In Roemenië vallen deze jongeren na hun 18e levensjaar niet meer onder de hoede van de kinderbescherming. Ze komen dan meestal in grote, desolate en anonieme psychiatrische instituten terecht, waar hun ontplooiingskansen gering zijn.

De doelstelling van Noi si Voi is het ondersteunen van Roemeense niet-gouvernementele organisaties die zich richten op de deïnstitutionalisering van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Noi si Voi doet dit op twee manieren. Door op zoek te gaan naar de biologische ouders van de kinderen en hen te vragen het kind weer in huis te nemen én door het ontwikkelen van alternatieve leefvormen met dagbesteding voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Deze doelstelling sluit heel goed aan bij de doelstelling van Soroptimist International. Wereldwijd werken Soroptimisten aan de verbetering van de mensenrechten en de status van vrouw en kind. Club Friesland-Zuidwesthoek gaf hier het afgelopen jaar invulling aan door het leveren van een bijdrage aan de geitenhouderij annex zorgboerderij van Noi si Voi.

De boerderij ligt in de regio Vaslui in Noordoost Roemenië, het armste gebied van Europa. Noi so Voi hoopt met de zorgboerderij een voorbeeldfunctie in de streek te creëren. Inmiddels is ook de lokale overheid in Roemenië bij het project betrokken doordat zij de exploitatie van het woongedeelte op zich neemt en de salarissen van de begeleiders betaalt.
Provincie:
Tag(s):