vrijdag, 21. augustus 2009 - 8:56

SP dringt aan op tweede verkeerspost voor het spoor

Utrecht

De SP roept verkeersminister Eurlings op om haast te maken met een extra 'regiekamer voor het spoor' die bij grote computer- of stroomstoringen een goed verloop van de treinen kan regelen. Dinsdag werd in Utrecht de zwakte van het spoorsysteem weer duidelijk door een storing in de telefooncentrale bij de verkeersleiding.

Emile Roemer: 'Zo'n extra treindienstleiderspost zou de chaos en overlast op het spoor kunnen beperken. Het kabinet maakt echter te weinig haast met het oprichten van deze post.'

Na drie ernstige storingen in de regio Utrecht in 2005, stelde de SP al voor om te komen tot een centrale treindienstleiderspost. Een dergelijke post zou zowel in het geval van de computerstoringen en andere calamiteiten zoals bommeldingen een oplossing kunnen bieden. Eind 2006 erkende zowel de regering als spoorbeheerder ProRail het nut van deze extra voorziening, waarna hiervoor tien miljoen euro werd gereserveerd. Toch duurt het nog tot 2010 voordat deze extra voorziening er komt.
Provincie:
Tag(s):