dinsdag, 7. juli 2009 - 10:38

SP en D66 willen geen vergoeding voor privé-gebruik dienstauto

De Gelderse fracties van SP en D66 zijn tegen het voorstel van de provincie om 110.000 euro per jaar uit te trekken om privé-gebruik van dienstauto door gedeputeerde en Commissaris van de Koningin te vergoeden.

In de Statenvergadering van 1 juli hebben zij hierover een amendement ingediend. Stemming hierover vindt in het vervolg van de vergadering, op 8 juli, plaats.

Gedeputeerden en de commissaris van de Koning maken veel gebruik van dienstauto met chauffeur. De belastingdienst beschouwt al het gebruik voor ritten die niet rechtstreeks voortkomen uit hoofde van de functie (het niet-ambtsgebonden gebruik) als privé-gebruik omdat het gebruik 'andere dan provinciale doeleinden' dient. Dit resulteert in een bijtelling. Het gaat dan bijvoorbeeld om ritten naar allerlei nevenfuncties.
Provincie:
Tag(s):