donderdag, 26. februari 2009 - 9:05

SP opent Hotline over verkoop Essent

Groningen

Veel burgers zijn verontrust en boos over de voorgenomen verkoop van energiebedrijf Essent. Om de stem van deze burgers te laten horen opent SP-raadslid Rosita van Gijlswijk op woensdag 25 februari een speciale hotline voor verontruste burgers.

'Velen die onze petitie tekenen om Essent in publieke handen te houden maken zich zorgen over de toekomst van de energie en zijn het met ons eens dat energie een basisvoorziening is dat we niet aan de vrije markt moeten overlaten', aldus Van Gijlswijk.

Via de hotline kunnen Stadjers een boodschap inspreken over de geplande verkoop van Essent door de provinciale en gemeentelijke aandeelhouders. De ingesproken ‘boodschappen’ zullen later aan het college van b en w worden overhandigt.

Van Gijlswijk: 'We willen het het college ervan overtuigen dat door verkoop van de aandelen weliswaar op korte termijn een grote som geld beschikbaar komt, maar dat het economische belang, de consumentenbescherming en investeringen in duurzame energie op de langere termijn vele malen meer oplevert.�
Provincie:
Tag(s):