woensdag, 4. februari 2009 - 8:53

SP: Urgente woningzoekenden komen niet door selectiecommissie

Groningen

Groningen maakt het mensen die urgent een woning nodig hebben niet gemakkelijk. En dat zou wel moeten, vindt de SP. Nu worden ze vaak door de woningbouwcorporaties doorverwezen naar de website van de selectiecommissie.

Via de website www.sc-groningen.nl kan men zelf beoordelen of men urgent bent. Maar op die site loop je vast, zegt de SP. SP-raadslid Agnes Schlebusch heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Agnes Schlebusch: ‘Het grootste probleem van de site is dat je er in vast loopt. Volgens de site ben je alleen maar urgent als je een ernstig medisch, of sociaal probleem hebt. En daarvoor heb je dan ook nog een verklaring van een hulpverlener nodig. Stel je bent gescheiden en je staat met je kinderen op straat, dan kom je er niet door’.

De SP heeft vragen gesteld aan het college omdat ze het onwenselijk vindt dat mensen die in acute woningnoodsituatie verkeren op een site terecht komen die onduidelijk is en er alleen op gericht lijkt mensen te ontmoedigen. Ze vindt dat het College stappen moet ondernemen de site snel te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):