donderdag, 26. maart 2009 - 10:46

SP vraagt opheldering over onvoldoende informatie Noord-westtagent

Leeuwarden

Op vrijdag 13 maart verscheen een artikel in de media over de vertraging en extra kosten van de Noord-westtangent. De SP Statenfractie vindt het opvallend dat Provinciale Staten het nieuws hierover door de media moeten vernemen, en wil graag opheldering hierover.

Gelet op het feit dat dit een majeur project is en vanwege het feit dat Statenleden op tijd en in voldoende mate op de hoogte moeten worden gebracht van actuele zaken vraagt de SP hierover opheldering.

Noord-westtagent
Het werk aan de nieuwe provinciale weg van Marssum naar Stiens ligt stil. De komende maanden wordt er niet gewerkt aan de zogeheten noordwesttangent (N398) De bouw van een aantal rotondes en auto- en fietstunnels blijken duurder dan geraamd. De Provincie onderzoekt momenteel hoeveel extra geld er nodig is. Eventueel wordt het werk soberder uitgevoerd. Het tweede probleem is dat een deel van de vrijkomende grond zouter is dan verwacht en de provincie kan deze grond nergens kwijt. Het zand zou gebruikt worden bij andere projecten.

SP-er Jacob van der Hoek: “ We moesten dit nieuws uit de krant vernemen. Gedeputeerde Staten horen de Statenleden op tijd en voldoende op de hoogte te houden van bijzonderheden aan projecten. Vooral een majeur project als dit. Toch heeft de Gedeputeerde niet de moeite genomen om de Staten op de hoogte te brengen. Daarin zijn GS volgens de SP te kort geschoten. Een korte uitleg met een verwijzing naar een vervolg was voldoende geweest. Daarbij aangetekend dat deze weg er wat onze fractie betreft helemaal niet had hoeven te komen. Dus dat er nu in alle stilte een manier wordt gezocht om een in onze ogen nutteloos project op deze manier te redden baart ons grote zorgen.

Ook het feit dat het zand te zout blijkt te zijn is verbazingwekkend. We vragen ons af of het vooronderzoek wel zorgvuldig genoeg gedaan is. Waarom komt een dergelijke inschattingsfout nu pas aan het licht? Al in 2007 stelden we vragen over dit project omdat we bezorgd waren om de kwaliteit rond de besluitvorming ervan. Ook toen bereikte valide informatie de Statenleden niet. Nu lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Op zijn zachtst gezegd niet zo fraai. De SP fractie wil zo spoedig mogelijk opheldering. Ook vraagt de fractie zich af of GS i.v.m. de te verwachten krimp van de bevolking, de kans zullen grijpen om het project af te blazen.�
Provincie:
Tag(s):