donderdag, 19. maart 2009 - 21:45

Speciale subsidie Boogie Woogie voor opknappen concertzaal

Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan het Instituut voor Kunst en Cultuur ‘Boogie Woogie’ een eenmalige subsidie te verstrekken van € 238.000 voor de renovatie van de concertzaal. Dit is één van de acties uit het aanvalsplan ‘Van crisis naar innovatie’ dat in februari 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het bedrag in kwestie wordt toegekend in het kader van een verbeterplan voor ‘Boogie Woogie’. Dit plan bevat voorstellen waarmee het instituut haar voorzieningen beter kan presenteren. Ook bevat dit plan oplossingen waarmee huurders van de concertzaal meer mogelijkheden krijgen op het gebied van licht en geluid.

De concertzaal wordt zowel bouwkundig als theatertechnisch aangepast aan de nieuwe maatstaven en wensen. De renovatie was al opgenomen op een wachtlijst in de gemeentebegroting 2009 en maakt deel uit van het aanvalsplan ‘Van crisis naar innovatie’ dat de gemeenteraad op 26 februari 2009 heeft aangenomen. Hiermee wil de gemeente investeringen en subsidies naar voren halen om hiermee de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Aan de toegekende subsidie is ondermeer de voorwaarde verbonden dat het werk in kwestie zoveel mogelijk wordt gegund aan lokale danwel regionale bedrijven.

De gemeente heeft voor de renovatie van de concertzaal van Boogie Woogie op advies van het Plattelandshuis ook Europese subsidie aangevraagd. Als voorwaarde voor toekenning van deze subsidie geldt dat de werkzaamheden uiterlijk op 1 juni 2009 moeten zijn afgerond. Omdat nog niet duidelijk is wanneer een besluit wordt genomen over deze subsidietoekenning, heeft het college besloten alvast het benodigde bedrag van € 238.055 als incidentele subsidie toe te kennen zodat Boogie Woogie alvast kan beginnen en op 1 juni 2009 gereed kan zijn.
Provincie:
Tag(s):