maandag, 12. oktober 2009 - 8:50

Spoeddebat FNV over samenwerking PVV

Den Haag

Vandaag komen de bondsvoorzitters van de FNV bij elkaar om te praten over een mogelijke toenadering tot de PVV.

De vergadering van de federatieraad vindt plaats op verzoek van de ambtenarenbond Abvakabo, die absoluut geen samenwerking met de PVV wil.

Het bestuur van Abvakabo FNV wil ook niet samenwerken met de PVV als het gaat om de strijd tegen een hogere AOW-leeftijd en vindt dat FNV-voorzitster Agnes Jongerius hierover niet met Geert Wilders in gesprek moet gaan.

Wilders nodigde Jongerius zaterdag uit nadat Jongerius in De Volkskrant had gezegd dat ze met de PVV wil praten over samenwerking tegen de AOW-plannen van het kabinet.

De bijeenkomst van de bondsvoorzitters vindt waarschijnlijk in de loop van de middag plaats
Provincie:
Tag(s):