dinsdag, 26. mei 2009 - 21:59

Spoelplaats voor landbouwvoertuigen in Oosteinde

De gemeente De Wolden ondersteunt het initiatief van de werktuigenvereniging Ruinerwold om een gezamenlijke spoelplaats voor landbouwvoertuigen te ontwikkelen. Om tot een geschikte locatie te komen, heeft de onlangs opgerichte Stichting Spoelplaats en Vulplaats Ruinerwold onderzoek gedaan naar landschappelijke inpassing en goede bereikbaarheid.

De locatie aan de Koekangerweg bij Oosteinde kwam als meest geschikt naar voren. De vereniging zorgt voor voorzieningen in de vorm van een vloeistofdichte plaat waarop de werktuigen kunnen worden afgespoten, waarbij de gemeente zorg draagt voor de aanpassing aan het rioolstelsel.

Door nu een gezamenlijke wasplaats aan te leggen met een aangepast riool, worden rioolproblemen in het buitengebied voorkomen. Bij een spoelplaats voor werktuigen komt veel water vrij. Het rioolstelsel in het buitengebied is niet geschikt om de afvoer van grote hoeveelheden water te verwerken. Bij het schoonspuiten van landbouwvoertuigen komt 3500 liter per uur vrij, bewoners van een woning in het buitengebied lozen ongeveer 41 liter per uur op het drukriool.

Met de uitvoering van dit initiatief geeft het college gehoor aan de motie van de gemeenteraad die behandeld is in juni 2008; het plan - en daarmee de gekozen locatie - past echter niet binnen de (milieu)subsidieregelingen van de gemeente. Om toch tot de realisering van de wasplaats te komen, stelt de gemeente zich garant voor een goede aansluiting op de riolering, en neemt zij de kosten voor deze aansluiting voor haar rekening.

De gemeente gaat alleen voor collectieve wasplaatsen een buffer aanleggen. De Werktuigenvereniging is de eerste instantie die er samen met de gemeente voor gaat zorgen dat het probleem van de wasplaatsen door middel van een coöperatieve voorziening wordt aangepakt.
Provincie:
Tag(s):