donderdag, 12. november 2009 - 12:08

Spoorlijn Breda-Utrecht blijft belangrijke optie voor de toekomst

Utrecht

Het eindrapport van de commissie Nijpels sterkt de opdrachtgevende gemeenten in hun opvatting dat de spoorlijn Breda-Utrecht een belangrijke optie blijft voor de toekomst. In een eerste reactie op het advies noemen de gemeenten het rapport 'uitermate realistisch'.

Ze onderschrijven de aanbeveling om niet langer uit te gaan van gelijktijdige aanleg van spoor en verbreding van A27, maar bij de uitwerking van de voorkeursvariant voor het wegtracé rekening te houden met aanleg van een spoorlijn. Deze aanbeveling minimaliseert vertraging van de verbreding van de A27 en maakt toekomstige spooraanleg niet onmogelijk. Namens de vijf opdrachtgevende gemeenten (Gorinchem, Oosterhout, Dordrecht, Breda en Utrecht) namen de wethouders Ingrid de Bondt (Utrecht) en Wilbert Willems (Breda) het eindrapport van de commissie Nijpels in ontvangst.

Toegevoegde waarde

Uit het rapport van de commissie Nijpels blijkt, dat SpoorA27 bijdraagt aan de robuustheid van het nationale spoorwegnet. De te verwachten vervoerswaarde van de spoorlijn is 50.000 reizigers per dag. Niet alleen daardoor is Spoor A27 volgens de gemeenten een belangrijke lijn voor de toekomst. De lijn bevindt zich op de groeicorridor Antwerpen-Almere en het is de kortste verbinding tussen HSL en Deltalijn. Bovendien sluit SpoorA27 aan bij verschillende ontwikkelingen die al zijn ingezet, zoals het kabinetsbeleid van groei op het spoor en Pieken in de Delta.
Op regionaal niveau verbindt SpoorA27 de sociaal-economische kerngebieden Zuidwest- en Midden- Nederland. De verwachting is dat SpoorA27 een economische impuls zal geven, zoals ook andere investeringen in infrastructuur dat in het verleden hebben gedaan.
“Deze en andere argumenten samen tonen dat SpoorA27 niet slechts een verkeersdossier is. SpoorA27 is een ruimtelijk-economisch vraagstuk van strategisch belang voor de toekomst van de betrokken regio’s en van Nederland als geheel,” aldus Wilbert Willems. “ Denk je eens in wat voor rol de spoorlijn kan spelen bij ambities öm in ons land de Olympische Spelen van 2028 te organiseren ”.

Geen vertraging verbreding A27

De commissie Nijpels concludeert in haar eindrapport dat gelijktijdige aanleg van de spoorlijn met de wegverbreding van de A27 niet haalbaar is. Dat komt omdat een besluit tot aanleg van de spoorlijn de nodige proceduretijd vraagt. Bovendien is er nu nog geen zekerheid over de financiering te geven. “En”, zo zei Ingrid de Bondt namens de opdrachtgevende gemeenten, ”de verbreding van de A27 mag geen vertraging oplopen. Daar moeten we mee door”. Omdat een gelijktijdige aanleg niet mogelijk is, is volgens het rapport de middenbermvariant van de spoorlijn niet realiseerbaar. “Er ligt ook een variant waarbij de spoorlijn langs de snelweg komt te liggen. Het lijkt me wijs om te inventariseren wat er nodig is om de aanleg van de spoorlijn niet onmogelijk te maken en om te bekijken welke investeringen daarvoor nodig zijn', aldus De Bondt. Ik vindt het belangrijk dat Spoor A27 na 2020 op de agenda blijft staan".

Regionale verankering

De gemeenten Gorinchem, Oosterhout, Dordrecht, Breda en Utrecht onderschrijven de aanbeveling van de comissie Nijpels om de trekkersrol voor de spooraanleg over te dragen aan de betrokken provincies. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat lokale, provinciale en rijksoverheid nauw samenwerken in het belang van van de verbreding van de A27 en een spoorlijn Breda-Utrecht.
Provincie:
Tag(s):