vrijdag, 15. mei 2009 - 9:37

Sportpark Vrijburg op oorspronkelijke plek

Vlissingen

Na overleg met de sportverenigingen die van Sportpark Vrijburg gebruik
gaan maken, heeft het college van B&W besloten om de oorspronkelijke locatie voor het nieuwe sportpark te handhaven. Uit onderzoek is gebleken dat een sportpark aan de oostzijde van het terrein, aansluitend op het zwembad, de beste locatie is.

De westzijde van het terrein wordt beschikbaar gehouden voor functies op het gebied van health, welness, sport en gezondheid, met in het bijzonder een mogelijke optie voor een nieuw te bouwen ziekenhuis.

In maart 2009 hebben de colleges van B&W van Middelburg en Vlissingen overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen, zodat een volgende stap kon worden gemaakt om de plannen verder uit te werken. Nadat de gemeenteraad van Vlissingen op 2 april het besluit had geformaliseerd,
zijn direct de overleggen met de verenigingen gestart. Als de opdracht voor de uitwerking van de plannen voor het sportpark straks is verleend, worden zij daarbij betrokken.

Op bestuurlijk niveau zijn beide gemeenten het eens geworden over de te tekenen overeenkomst tussen beide partijen, waarin o.a. afspraken staan over de levering van de gronden van Middelburg aan Vlissingen.

Bovendien is afgesproken dat Middelburg in de toekomst meebetaalt aan investeringen, zoals de vernieuwing van het kunstgras of het aanbrengen van een nieuwe toplaag op de atletiekbaan, onder de voorwaarde dat het sportpark Middelburgse verenigingen faciliteert. Vlissingen streeft ernaar Sportpark Vrijburg begin 2011 op te leveren.

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het sportpark aan de westzijde van het terrein te situeren en daarmee de oostzijde beschikbaar te houden voor de mogelijke nieuwbouw van een ziekenhuis. De aanleg van het sportpark aan de westzijde zou hogere kosten met zich mee brengen, o.a. door de vorm van het terrein en een langere weg er naar toe.

Concluderend kan worden gesteld dat uit het onderzoek blijkt dat de oostzijde, en dus het oorspronkelijke plan, de beste locatie voor Sportpark Vrijburg is. Daarbij blijft de optie voor de mogelijke vestiging van een ziekenhuis aan de westzijde van het terrein open.
Provincie:
Tag(s):